Archív 2010 | 22.07.10 | Čítané: 1149x

Týždenník Plus 7 dní v článku „Uchmatli aj heliport“ klamal a profesionálne zlyhal

 

 

Týždenník Plus 7 dní vo svojom vydaní z 22. júla 2010 v článku „Uchmatli aj heliport“ napísal: „Tesne pred voľbami pod taktovkou Smeru potichučky predali obrovský nemocničný park a pristávaciu plochu pre vrtuľníky na Kramároch doslova za smiešnu cenu.“ Nielenže nič z tohto tvrdenia nie je pravda, ale navyše napriek tomu, že týždenník s obľubou sebe vlastnou priamo napáda stranu Smer - SD, nepovažoval za potrebné poskytnúť priestor na vyjadrenie tomuto politickému subjektu. Dokonca sme si v článku neprečítali ani stanovisko Nemocnice akad. L. Dérera na Kramároch.

Ak by si týždenník splnil túto základnú profesionálnu povinnosť, jeho čitatelia by sa o tomto prípade dozvedeli nasledujúce fakty.
Po prvé: išlo o nevyužívaný prebytočný majetok, ktorý bol v súlade so zákonom najskôr ponúknutý štátnym organizáciám, pričom žiadna z nich oň neprejavila záujem.
Po druhé: v súlade so zákonom bolo vyhlásené osobitné ponukové konanie, kde jediným kritériom výberu víťaza je najvyššia ponúknutá cena.
Po tretie: z územného plánu vyplýva, že nešlo o stavebné pozemky a preto odhad ceny uverejnený v článku, ktorá sa zásadne odlišuje od ceny oficiálne stanovenej znalcom, je absolútne zavádzajúci. O ich „atraktivite“ svedčí aj fakt, že záujem prejavil len jeden uchádzač.
Po štvrté: prevod pozemkov je výlučne v kompetencii nemocnice, a ministerstvá zdravotníctva a financií len kontrolujú, či proces po formálnej stránke spĺňa všetky zákonom stanovené kritériá.
Po piate: k žiadnemu predaju doteraz nedošlo, pretože medzi nemocnicou a dedičmi predchádzajúceho majiteľa pozemkov sa vedie súdny spor.
A po šieste – k samotnému heliportu – nemocnica uzavrela zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena, okrem iného na prístupovú cestu a plochu, na ktorej sa v prípade ohrozenia života pilot môže rozhodnúť pristáť, ako aj prístupové cesty k ďalším prevádzkovým budovám.

 

Tieto fakty ale týždenník Plus 7 dní nezaujímali, lebo v opačnom prípade by si už tradične nemohol kopnúť do strany Smer – SD.

 

 

 

Tlačový odbor strany SMER – sociálna demokracia