Aktuality

 

Dvojaký meter v Európe.

Spomeňte si, priatelia, keď sa organizovali protesty proti sociálnodemokratickej vláde v Bratislave, tak protestujúcich vo všetkých liberálnych kaviarniach v Európe oslavovali ako hrdinov, buditeľov, svätcov. Ale keď sa protestuje v Paríži proti liberálnemu prezidentovi, tak sú na vine demonštranti,...
 

Ministerstvo zdravotníctva štartuje Rok prevencie.

Zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému štýlu a zvýšiť kvalitu života, tieto ciele vníma ministerstvo zdravotníctva ako zásadné najmä v súvislosti s ochoreniami, ktorým je možné predchádzať. Aj preto štartuje od nového rok...
 

SR je v zásobovaní plynom na zimu veľmi dobre pripravená.

03.12.2018 Články
Kapacity, ktorými disponujeme a všetkými opatreniami, ktorými disponujeme pre prípad krízy, vieme v nasledujúcich zimných mesiacoch pokryť spotrebu SR, a to tak firiem, ktoré plyn používajú vo svojich výrobných procesoch, ako aj domácností.
 

„Má ísť Kiska do Marrákeša? Toľko odvahy nemá a ani tomu nerozumie.“ - R. Kaliňák

„Opäť bavíme o hypotetickej otázke. Toľko odvahy nemá pán prezident, aby tam išiel a prezentoval svoje názory. On nevyniká pracovitosťou a ani sa tomu nerozumie. Robí tri dni do týždňa a ak je Marrákeš mimo tie tri dni, ktoré on pracuje, tak tam nepôjde,“
 

P. Pellegrini: Nesúhlasím s demisiou ministra Lajčáka.

Vláda SR dlhodobo avizovala, že nijakým spôsobom neohrozí suverenitu a bezpečnosť krajiny. Vláda trvá na tom, že migračný pakt nepodporí, a ďakujem aj parlamentu SR, že ho takisto nepodporila. Rovnako chápem aj postoj ministra Lajčáka. Ako predseda vlády som však presvedčený, že toto nie je dôvod na...
 

Tento rozpočet je výnimočný, prvýkrát v histórii je vyrovnaný.

30.11.2018 Články
To znamená, že v prípade fiškálneho cieľa na rok 2019 svieti "jedna veľká nula". Podobne, aj keď sa hovorí o fiškálnom cieli na rok 2020, je to opäť "jedna veľká nula" a následne je na rok 2021 plánované prebytkové hospodárenie 0,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Je to prvýkrát v histórii krajin...
 

Prvých 16 škôl na Slovensku sa rozhodlo svojim žiakom umožniť rozhodnúť o tom, na aké projekty bude využitá časť školských financií.

30.11.2018 Facebook
Trenčiansky kraj
S potešením môžeme konštatovať, že sú to práve naše župné stredné školy. Aj touto cestou dokážeme žiakov podnietiť k tomu, aby participovali na veciach verejných a aby obnovili svoju dôveru vo verejné inštitúcie. Viac informácií si o tejto téme a prvom školení zapojených stredných škôl môžete prečí...
 

Rozhodne odmietame globálny pakt o migrácii!

Globálny pakt hovorí o migrácii a to bez ohľadu na to, či je legálna lebo nelegálna, ako o dobrej veci. Je vraj inovatívna, prinášajúca prosperitu a zabezpečuje udržateľný rozvoj. My však máme iné skúsenosti s migráciou v Európe. Preto je tento dokument v príkrom rozpore s migračnou politikou a náro...
 

Ochrana hraníc je jednou z hlavných úloh štátov od svojho vzniku.

Globálny pakt o migrácii vnímame ako nebezpečný najmä preto, že sa snaží odkloniť od individuálnej ochrany jednotlivcov pri konaní o udeľovaní azylu, smerom k hromadnému schvaľovaniu pohybov ľudí medzi hranicami jednotlivých štátov.