Pôdohospodárstvo a životné prostredie

13.06.2023

Pôdohospodárstvo a životné prostredie

  • SMER - SSD predstaví nový Národný program ochrany vody na Slovensku s potrebnými finančnými zdrojmi a Národný program štátnych stimulov do slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.
  • SMER – SSD bude na európskej a domácej úrovni podporovať len také ciele v environmentálnej politike, ktoré nebudú drasticky ohrozovať a obmedzovať konkurencieschopnosť európskej a slovenskej ekonomiky.
  • Nevyhnutná bude efektívna podpora z rôznych finančných zdrojov (predovšetkým štátne schémy podpory) pre poľnohospodárov, prvovýrobcov, potravinárov pre zvyšovanie potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti
  • Obojstranne výhodná spolupráca štátu s miestnou a regionálnou samosprávou pri zachovaní stability a predvídateľnosti financovania samosprávy.