Pozdravujem z Paríža, kde ma zajtra čaká stretnutie s generálnym tajomníkom OECD.

07.03.2019 Blogy, Facebook Blogy, Facebook

Košický primátor a župan opäť klamú a zavádzajú. A aby ich klamstvá zostali aspoň chvíľu bez reakcie, tak si vybrali na tlačovku čas, keď som odlietal z ministerskej konferencie o eurofondoch z Dubrovníka do Paríža. Preto moja faktografická reakcia na ich klamstvá prichádza až teraz.

Predseda Trnka a jeho otázka, aké dôkazy žiada vláda?

✔️Podpredseda vlády SR nežiadal žiadne "dôkazy", ale akékoľvek relevantné podklady, ktoré by odôvodňovali zvýšenie príspevku vlády z 12 miliónov eur na 40 miliónov eur. Pán predseda a pán primátor prišli na rokovanie do Bratislavy bez jedinej A4, ktorú by fyzicky doniesli - (doniesli iba tenisky, tie ako podklad žiaľ neobstoja) a deň vopred zaslali materiál prerokovaný na mestskom zastupiteľstve - s rozpočtom na EYOF tak, ako bol dohovorený a podporený vládou. Na rokovaní uviedli, že to nie sú správne podklady a dali mailom poslať nové - aktualizované. S takýmito podkladmi žiadať zvýšenie príspevku vlády na takmer 4-násobok? K tomu nie je čo dodať.

Aktualizované podklady boli aj tak prerokované a množstvo faktických nezrovnalostí sme už verejnosti predložili.

Primátor Polaček - mesto vyhradilo 100 tisíc eur v rozpočte na neziskovku EYOF.

✔️Rozpočet mesta na šport je na foto. Všetky bežné výdavky sú rozdelené do tradičných programov a peniaze na neziskovú organizáciu EYOF tam nie sú vyhradené. Na 3 stranách je popísaný každý program a jeho určenie. Žiadne peniaze na EYOF v uvedených programoch nie sú a ani nemajú byť. V programovom rozpočte je na to vyčlenený nový program - dočítate sa nižšie. Celý rozpočet mesta je na tomto linku https://www.kosice.sk/mesto/ekonomika.

Primátor Polaček - mesto vyhradilo 2,4 miliónov eur v rozpočte na šport.

✔️Na investície je v rozpočte od mesta Košice v skutočnosti iba približne 300 tisíc eur (200 tisíc eur na atletický ovál na jednej škole a 100 tisíc eur na podporu futbalu). Ako môžete vidieť na foto, program 8.1.0 Podpora športu a mládeže je v celkovom objeme 2,4 miliónov eur, ako primátor spomínal (975 tisíc eur bežné výdaje a 1,427 miliónov eur na kapitálové výdaje). Ale ako môžete vidieť v riadkoch 8,9, a 10 v tomto programe (riadky 39, 40 a 41 tabuľky), viac ako polovica týchto prostriedkov (popis v žltom poli) spolu 850 tisíc eurami pochádza zo štátneho rozpočtu a sú to prostriedky, ktoré vybojovalo a investície začalo predošlé vedenie magistrátu. Polaček sa iba vezie. Jediná investičná akcia mesta je plán vybudovať atletický ovál na jednej škole za 200 tisíc eur a 100 tisíc eur do futbalu - spolu teda 300 tisíc eur. Zvyšok sú pravidelné podporné programy mesta pre športové kluby.

Primátor Polaček - mesto vyhradilo 2,7 miliónov eur z rezervného fondu na Košickú futbalovú arénu.

✔️Áno to je pravda. Primátor Polaček síce tvrdí, že mesto nemá na organizáciu EYOF, ale predošlé vedenie mesta mu zanechalo viac ako 12 miliónov eur v rezervnom fonde, z ktorých okrem KFA spokojne zafinancuje aj 6 miliónov eur do NTC. Ale primátor to nechce.

Primátor Polaček - v programovom rozpočte je pre EYOF v rokoch 2020 a 2021 4+4 milióny eur.

✔️Malo to tak byť, ale nie je - viď obrázok. Polaček navrhol vyčleniť iba 2+2 milióny eur, teda 4 milióny eur, o čom verejnosti opakovane klame. Naposledy tak klamal na zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja (KSK) ako poslanec KSK. Je to v zápise i v zázname.

Pikantné na tom je, že tento rozpočet usvedčuje primátora aj z ďalšej lži. V tomto rozpočte totiž skutočne počítal s príspevkom vlády a mesta v pôvodnej sume spolu 20 miliónov eur (mesto sa má podieľať 8 miliónmi eur + štát 12 miliónov eur = spolu 20 miliónov eur), len presunú na štát väčšiu záťaž a počíta iba so 4 miliónmi eur na strane mesta a 16 miliónmi eur od štátu - teda spolu 20 miliónov eur - viď foto - riadky pre projekt EYOF.

Primátor Polaček - bude to drahšie ako by bolo, ak by začali v roku 2016.

✔️No a deklarácie, že to bude drahšie, ako sa čaká, sa nedajú čítať inak, ako príprava verejnosti na predraženie a dodatkovanie zmlúv. Aký iný zmysel by to malo?

Najdôležitejšia investičná aktivita - národné tenisové centrum je rozbehnutá v dobrom štádiu rozpracovanosti a rekonštrukcie boli podľa rozpočtu EYOF naplánované práve na roky 2019, 2020 a 2021. Primátor Polaček na tlačovke mimovoľne potvrdil, že dnes žiadne prípravné práce neprebiehajú. Podľa jeho vlastných slov sa začnú, až keď vláda - bez akýchkoľvek predložených podkladov schváli Košiciam 30 a kraju 10 - teda spolu 40 miliónov eur Bianko šek.

POLAČEK predstaví akčný plán za 10 miliónov eur (5 z rozpočtu + 5 úver) na športovú infraštruktúru.

✔️Tak namiesto investície 36 miliónov eur do športovej infraštruktúry - 12 miliónov eur od vlády SR do športovej infraštruktúry pre EYOF + ďalších 24 miliónov eur od vlády a STZ do národného tenisového centra - rekonštrukciu internátov pominieme, nehovoriac o ziskoch z turistického ruchu a medzinárodnej publicity, Poláček ponúka Košičanom 10 miliónov eur z rozpočtu mesta a nazýva to akčný plán!!! To asi zodpovedá rozhýbaniu kraja zatiahnutím ručnej brzdy, ktoré predviedol Trnka.


Zdroj: https://www.facebook.com/riso.rasi/posts/2722357904456071