13. DÔCHODOK A 13. PRÍDAVOK NA DIEŤA

18.01.2020 Články, Facebook Články, Facebook

Na programovej konferencii Smeru-SD sme schválili tri významné opatrenia. Je to 13. dôchodok v jeho priemernej výške 460 eur pre každého seniora, ako aj 13. prídavok na dieťa vo výške 300 až 400 eur. Tretie opatrenie sa týka zdravotníctva a reagujeme ním na akútny nedostatok lekárov na Slovensku. Mladý lekár bude musieť po skončení medicíny u nás odpracovať minimálne 10 rokov a až potom bude môcť odísť do zahraničia. Ak to odmietne, celé štúdium zaplatí štátu. Všetko toto vojde do praxe len vtedy, keď Smer-SD bude súčasťou vlády. Ľudia sa na nás môžu spoľahnúť, lebo všetko čo sme v sociálnej oblasti sľúbili, sme aj dodržali.

Zdroj: https://www.facebook.com/ErikTomasSR/posts/504378703539467


poslanec NR SR Erik Tomáš