"Bruselský plán obnovy pre slovensko"!?

22.06.2021 Články, Facebook Články, Facebook

Heger "zabudol" na slovenské priority pri pláne obnovy!

Európska komisia dnes schválila Plán obnovy pre Slovensko. Mali by sme otvárať šampanské, ale ja osobne by som sa až tak veľmi netešil, a to z nasledovných dôvodov: 

1️⃣ Zámerne nehovorím o Slovenskom pláne obnovy, ale o Bruselskom pláne obnovy pre Slovensko! Európska komisia (EK) si zabezpečila svoje priority a to dokonca tak, že na prípravu slovenského Plánu obnovy poskytla ľudí zo Stáleho zastúpenia EK na Slovensku. Čo sa týka Plánov obnovy členských krajín EÚ Európska komisia samozrejme potrebuje doručiť pozitívne správy a neočakáva sa, žeby nejaký štát mal zásadné problémy pri schvaľovaní Plánov obnovy.

2️⃣ Moja výčitka smeruje ku vláde SR a to najmä k Eduardovi Hegerovi, ktorý mal pri Pláne obnovy bojovať za slovenské priority! Žiaľ, nebojoval!

3️⃣ Plán obnovy mal riešiť postcovidové problémy rastu slovenského hospodárstva, rast zamestnanosti, sociálny zmier atď.

4️⃣ Kde je v tomto Bruselskom Pláne obnovy pre Slovensko:

- podpora slovenskému gastropriemyslu a cestovnému ruchu, ktoré počas pandémie trpeli najviac?

- podpora slovenského priemyslu, ktorý je pilierom tvorby pracovných miest na Slovensku?

- podpora slovenského pôdohospodárstva?

- podpora potravinovej sebestačnosti Slovenska?

5️⃣ Kde sa v Pláne obnovy nájde živnostník a malý podnikateľ, ktorý ak už neskrachoval kvôli nedostatočnej pomoci vlády, tak sa dnes borí s existenčnými problémami!?

6️⃣ Tým, že Heger nechal vedenie prípravy Plánu obnovy na človeka z Európskej komisie, slovenské priority v ňom úplne zanikli!

6️⃣ Moje obavy súvisia taktiež s implementáciou konkrétnych projektov Plánu obnovy a tieto obavy cítiť aj z Európskej komisie, ktorá chce na implementáciu dôsledne dohliadať!

7️⃣ Papier totiž znesie všetko! Otázna je najmä časová vykonateľnosť projektov navrhovaných vládou a najmä schopnosť tejto nekompetentnej vlády ich aj realizovať!

Neschopná vláda na čele s Hegerom je asi to najväčšie riziko tzv. "Bruselského Plánu obnovy pre Slovensko"!Zdroj: https://www.facebook.com/LadislavKamenickyOfficial/posts/4079108385457907