Kroky vlády I.Matoviča nás v deň ústavy nútia k ostražitosti

02.09.2020 Články, Facebook Články, Facebook

Pred 28 rokmi 1.septembra 1992 vtedajšia Slovenská národná rada prijala Ústavu Slovenskej republiku ako kľúčovú právnu normu a ďalší krok, po júlovom prijatí Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, na ceste k samostatnosti. Aj keď naša ústava prešla viacerými novelizáciami, jej duch demokratickej ústavy zakotvujúcej parlamentnú republiku v nej zostáva. V súčasnosti prebieha boj o poslednú novelizáciu z roku 2019, kedy sa ústavne zakotvilo právo na minimálnu mzdu a určil sa dôchodkový strop vo veku 64 rokov. Vzhľadom na tvrdo pravicovú vládu I. Matoviča môžeme očakávať aj ďalšie útoky na najslabších tak, ako to stihol urobiť minulú stredu 26.8., ktorá bude už navždy v súvislosti s vládou I. Matoviča niesť názov čierna streda.

V dnešný deň osláv Dňa Ústavy SR sme o to viac hrdí na skutočnosť, že náš predseda Robert Fico bol pri tomto historickom okamihu slovenských dejín ako poslanec Slovenskej národnej rady a svojim hlasom prispel k jej prijatiu. Jeho tri dekády pôsobenia v politike, skúsenosti trojnásobného premiéra a predsedu najúspešnejšieho politického subjektu v novodobých dejinách Slovenska, mu zabezpečujú mimoriadne postavenie na slovenskej politickej scéne.Zdroj: https://www.facebook.com/smersd/posts/4596329367073683