M. Saloň: pri záverečnej správe komisie na prešetrenie tragickej smrti gen. M. Lučanského nastal taký chaos, že som nemohol hlasovať za!

15.04.2021 Články, Facebook Články, Facebook

Po tragickej smrti gen. M. Lučanského na konci roku 2020 zriadila v záujme získania a vyhodnotenia všetkých dostupných informácií ministerka spravodlivosti M. Kolíková špeciálnu 17-člennú kontrolnú komisiu. Úloha komisie bola už od začiatku jasná, politicky zahladiť tragickú smrť generála M. Lučanského. Je škandalózne, že tento svoj cieľ ministerka M. Kolíková odhalila už v samotných menovacích dekrétoch členov komisie, kde konštatuje, že gen. M. Lučanský spáchal samovraždu.

Člen Komisie Marián Saloň uviedol: „O záverečnej správe nebudem hlasovať z dôvodu porušenia štatútu kontrolnej Komisie. Bol totiž porušený článok VI., ktorý hovorí, že o zasadnutí komisie, na ktorom sa má prijímať záverečná hodnotiaca správa vyrozumie Komisia blízke osoby obvineného gen. Milana Lučanského a umožní im sa zasadnutia zúčastniť, čo sa neudialo. Právny zástupca, ani blízke osoby neboli vyrozumené a nebolo im umožnené sa zasadnutia Komisie zúčastniť.“

V článku VII. Štatútu Komisie sa navyše píše, že Komisia ukončí svoju činnosť prijatím záverečnej správy, z čoho jasne vyplýva, že stretnutie s rodinou je nezrealizovateľné, keďže po hlasovaní už Komisia nebude existovať. „Jeden z článkov hovorí o tom, že schválením správy činnosti Komisie, Komisia končí. Práve preto som oznámil, že dňom hlasovania ukončujem členstvo v Komisii,“ uviedol M. Saloň.

„Mrzí ma, že informácie z obsahu záverečnej správy sa ministerka spravodlivosti, generálny prokurátor a hlavne rodina, dozvedeli z médií skôr, ako o samotnej správe v zmysle štatútu rozhodla Komisia. Týmto chaosom bola žiaľ práca Komisie znehodnotená a jej závery spochybnené,“ uzavrel M.  Saloň.Zdroj: https://www.facebook.com/smersd/posts/5662060353833907