VIDEOKONFERENCIA S LÍDRAMI EÚ

17.03.2020 Články, Facebook Články, Facebook

V rozmedzí jedného týždňa sme sa formou videokonferencie stretli spolu s lídrami EÚ už druhýkrát kvôli riešeniu nákazy koronavírusom.

Politicky najcitlivejšou bola otázka zavádzania kontrol na vonkajších a vnútorných hraniciach Európskej únie. Dohodli sme sa na dočasnom obmedzení vstupu občanov tretích štátov do schengenského priestoru. Toto obmedzenie by malo trvať po dobu 30 dní a po tejto dobe bude znovu prehodnotené. Oznámil som uzatvorenie slovenských hraníc pre cudzincov a zavedenie karanténnych opatrení pre Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia.

Veľmi zložitá situácia panuje aj na vnútorných hraniciach. Hľadáme vhodné opatrenia, ktoré zabezpečia maximálnu ochranu zdravia pre našich občanov, ale zároveň sa snažíme zebezpečiť čo najefejtívnejšie fungovanie jednotného trhu, najmä pokiaľ ide o pohyb tovarov. Otázka osôb je kontroverznejšia, lebo ide prioritne o zdravie ľudí. Snažíme sa však postarať o všetkých občanov, ktorí „uviazli“ v zahraničí a nemôžu sa kvôli obmedzeniam vrátiť do svojej krajiny. Ďalej riešime aj otázku cezhraničných pracovníkov, tzv. pendlerov, ale aj tu platí, že zdravie občanov je prvoradé.

Tiež sme diskutovali o dopadoch koronavírusu na ekonomiku. Pre Slovensko je veľmi dôležitá dohoda, že vplyv fiškálnych opatrení prijatých v súvislosti so šírením koronavírusu nebude zahrnutý do posudzovania dodržiavania fiškálnych pravidiel. Budeme mať uvoľnené aj pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Taktiež vítam vyhlásenie Európskej komisie o deklarovaní plnej flexibility pri využívaní tzv. zálohových platieb zo štrukturálnych fondov, ktoré by inak ČŠ vracali do rozpočtu EÚ.Zdroj: https://www.facebook.com/pellegrini.peter/posts/1563963490437716