Bez ľudí v regiónoch to nejde!

12.06.2019 Facebook, Fotky Facebook, Fotky

Na svojej ceste po regiónoch som v utorok pokračoval stretnutiami s našimi členmi v Trenčíne a Žiline.

Opätovne som sa utvrdil, že spätná väzba od ľudí v regiónoch, ktorí našu politiku a jej výsledky bezprostredne žijú, je dôležitá.

Úspechy SMERu - SD vychádzajú aj zo silných štruktúr, o ktoré sa môžeme oprieť v čase, kedy diskutujeme o hodnotách a víziách strany a súčasnosť to len potvrdzuje.


Zdroj: https://www.facebook.com/robertficosk/posts/1114556072061747


Fotogaléria: