Priatelia, najkrajší deň v roku je tu.

24.12.2019 Facebook, Fotky Facebook, Fotky

Tak priatelia, najkrajší deň v roku je tu ?

Na štedrovečernú večeru je u nás všetko nachystané ?, stromček ozdobený?, koláče napečené ?.

Prajem vám všetkým, nech sú tieto vianočné sviatky plné pokoja, radosti, zdravia a lásky. Nech si spomenieme aj na tých, ktorí už s nami nie sú, no nosíme si ich v srdci.

Buďme k sebe navzájom láskaví a pomáhajme si. Krásne vianoce 2019 ??


podpreseda vlády SR Richard Raši


Zdroj: https://www.facebook.com/riso.rasi/photos/a.760245857333962/3523466091011911/?type=3&theater