Tlačová beseda strany SMER - SD na tému: Mimoriadna schôdza NR SR k cenám energií

23.08.2021 Tlačové správy, Videá Tlačové správy, Videá

Strana SMER – sociálna demokracia tak, ako avizovala, podáva do národnej rady (NR SR) návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Ak o zvolanie podľa Ústavy SR totiž požiada viac ako 30 poslancov NR SR, predseda parlamentu musí takúto schôdzu zvolať do sedem dní od podania návrhu. Posledný deň, kedy schôdza musí byť, je utorok 31. august. „Je pripravený návrh uznesenia do národnej rady, ktorý predkladáme a je podpísaný príslušným počtom poslancov. Vychádzame z toho, že národná rada má kontrolnú právomoc nad vládou Slovenskej republiky a má právo žiadať od vlády, aby predkladala časové a vecné harmonogramy, analýzy, postupy, najmä v situáciách, kde národná rada cíti, že ide o ohrozenie sociálnych práv ľudí. Očakáva sa od roku 2022 prudké zvyšovanie cien plynu, elektriny a tepla pre domácnosti a  malé a stredné podniky, o viac ako 15%. V návrhu uznesenia žiada národná rada ako kontrolný orgán vlády Slovenskej republiky predložiť okamžite vecný a časový harmonogram krokov, ktorý vláda Slovenskej republiky podnikne v priebehu mesiaca september s cieľom podstatne eliminovať ťažké sociálne dopady výrazného zvýšenia cien tepla, plynu, elektriny pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022,“ uviedol predseda strany SMER – SD Robert Fico.

SMER – SD očakáva, že by malo dôjsť k rokovaniu NR SR. Druhý bod v návrhu uznesenia hovorí, že národná rada ako kontrolný orgán vlády Slovenskej republiky žiada, aby vláda okamžite predložila postup pri ochrane záujmov Slovenskej republiky v súvislosti s ukončením projektu Nord Stream 2. Nemci sa totiž dohodli s Rusmi, že dôjde k dodávke zemného plynu z Ruska do Západnej Európy  nie cez Ukrajinu a Slovensko, ale že bude prúdiť cez dno Severného mora, čím by Slovensko prišlo o obrovské zisky. Slovenská republika ešte v roku 2008 podpísalo dohodu so spoločnosťou Gazprom do roku 2028, ktorá garantuje, že cez náš plynovod na Západ máme prepraviť približne 1 bilión metrov kubických zemného plynu, čo je obrovský zdroj príjmu pre Slovensko. Do roku 2028 sa pre domácu spotrebu očakáva dodávka cca 130 miliárd metrov kubických zemného plyn, čo je približne 6 miliárd za rok. Toto všetko je však nečinnosťou súčasnej vlády ohrozené. Preto SMER – SD požaduje od vlády, aby stanovila postup pri ochrane záujmov Slovenska v súvislosti s ukončením projektu Nord Stream 2.

Zdroj: https://fb.watch/7zAfyxKPRD/