Tlačová beseda strany SMER-SD na tému: Nezničme slovenský vidiek, reformu národných parkov treba prepracovať (od bodu A)

09.11.2021 Tlačové správy, Videá Tlačové správy, Videá

Podpredseda strany SMER – SD Richard Takáč na dnešnej tlačovej besede vyjadril k reforme národných parkov a postoj strany SMER - SD k zákonu o ochrane prírody. Podľa R. Takáča by každá reforma mala začínať písmenom A, no táto reforma, ktorú predstavili koaliční poslanci, začína krokom 4, 5. SMER – SD nie je proti ochrane lesov a prírody, no v pléne NR SR zaznieva, že kto nezahlasuje za túto novelizáciu zákona, je proti ochrane prírody a za väčšiu ťažbu dreva. „Je to klamstvo, keď si porovnáme rok 1900 a teraz z hľadiska lesnatosti, na Slovensku narástla lesnatosť o niekoľko desiatok percent. Keď porovnáme čísla aktuálne každý rok, z hľadiska vyťaženej drevnej hmoty máme väčší prírastok drevnej hmoty, ako v skutočnosti vyťažíme. Tieto dezinformácie, ktoré sa snažia rôzne skupiny podsúvať verejnosti sú klamstvom.“

 

V júni tohto roku predložili koaliční poslanci do prvého čítania poslanecký návrh, kde sa snažia presunúť správu lesov vo vlastníctve štátu a pôdy pod Štátnu ochranu prírody. Táto novelizácia obsahovala jednostranovú novelizáciu tohto zákona. Medzitým prišlo vyše 130 pripomienok, zapracovaných bolo iba 25. Obišli legislatívny proces z hľadiska medzirezortného pripomienkového konania, ktoré trvalo iba tri týždne, pričom diskusia k tak dôležitému zákonu musí so všetkými dotknutými prebiehať najmenej rok.

 

„Tento zákon, ktorý predložili má dopad aj na podnikateľský sektor, má sociálny vplyv a je to totálna likvidácia vidieka na Slovensku. Samotné ministerstvo financií k tomuto zákonu píše, že nemajú doložené finančné prostriedky, odkiaľ chcú čerpať pri tejto novelizácii. Touto novelizáciou je ohrozených zhruba 7000 pracovných miest po celom Slovensku,“ povedal R. Takáč.

 

V druhom čítaní na schôdzi NR SR predkladateľ poslanec J. Šíbl predložil 14 stranový pozmeňovací návrh. Podľa R. Takáča by malo byť v prvom rade prehodnotenie všetkých chránených území na Slovensku európskeho významu a aj chránených vtáčích území. „S tým spojený by mal byť druhý krok, kde by sa mala vykonať revízia všetkých deviatich národných parkov, aby sme zistili, či tieto parky spĺňajú všetky medzinárodné kritériá, či ich chceme posudzovať podľa medzinárodných kritérií alebo podľa vlastných národných kritérií. Keby sme teraz spravili revíziu týchto národných parkov, možno by sme zistili, že možno tri, štyri národné parky spĺňajú kritériá medzinárodnej organizácie. Musíme spraviť aj zonáciu týchto národných parkov. Máme deväť národných parkov, z celkovej rozlohy je to 7,5 percenta. Musíme spraviť revíziu národných parkov, lebo my teraz týmto zákonom chceme spraviť to, že chceme presunúť a ani nevieme, či všetko to, čo chceme presunúť pod Štátnu ochranu prírody spĺňa všetky kritériá. Po tejto zonácii a postupnom prevode v piatom ochrannom stupni, štvrtom, treťom atď., musíme nastaviť potrebné kroky, s čím súhlasí aj široká odborná verejnosť,“ uviedol R. Takáč. 

 

SMER – SD súhlasí s tým, aby sa lesy a pôda presunuli „pod jednu strechu“. Najskôr však je nevyhnutné povedať, čo chceme presúvať, či to spĺňa všetky kritériá národných parkov a až potom je to možné spraviť. „Predložil som procedurálny návrh, aby sa tento zákon stiahol.  Touto cestou chcem poprosiť koaličných poslancov, aby za tento procedurálny návrh zahlasovali a zahlasovali proti tomuto zákonu, aby sme to spoločne nastavili takým spôsobom, aby sa nerušil do budúcnosti. V prípade, že koaliční poslanci zahlasujú a tento zákon prejde v národnej rade, SMER – sociálna demokracia po najbližších voľbách bude súčasťou vlády, tento zákon zrušíme“, uzavrel R. Takáč.

Zdroj: https://fb.watch/9anvxuIYUn/