Tlačová beseda strany SMER - SSD na tému: Správa Európskej Komisie o právnom štáte v SR je škandalózna. SMER – SSD bude oficiálne protestovať

07.07.2023 Tlačové správy, Videá Tlačové správy, Videá

R. FICO: SPRÁVA EK O PRÁVNOM ŠTÁTE NA SLOVENSKU JE POLITICKÝM NÁSTROJOM SO SELEKTÍVNYM NEOBJEKTÍVNYM VÝBEROM INFORMÁCIÍ

 

             „My to plne rešpektujeme, že takúto procedúru Európska komisia má, ale čo nemienime rešpektovať a budeme oficiálne protestovať je to, že správa o právnom štáte sa používa ako čisto politický nástroj proti danej krajine. Tam, kde treba pokarhať vládu, urobí sa taká správa o právnom štáte, kde sa ponachádzajú veci, aby mali médiá a oponenti vlády dostatok priestoru na kritizovanie vlády. To vidíme v prípade Maďarska, ktoré je pravidelne trestané za to, že má suverénne názory, to vidíme často v prípade Poľska, ktoré ako veľká krajina má pocit, že má právo si niektoré veci riešiť podľa svojich vlastných predstáv. No a do tejto kategórie zapadá aj správa o právnom štáte na Slovensku za rok 2022, ale nie je úlohou tejto správy karhať vládu alebo karhať prezidentský úrad, karhať špeciálnu prokuratúru alebo Špecializovaný trestný súd. Práve naopak, úlohou tejto politickej správy, pretože ide o čisto politickú správu, je chrániť chrbát všetkým tým na Slovensku, ktorí sa zúčastňujú na hrubom zneužívaní trestného práva, na manipuláciách trestných konaní, na využívaní udavačov v boji proti slovenskej opozícii. Oficiálne protestujeme proti takémuto spôsobu spracovávania informácií právneho charakteru, nehovoriac o tom, čo je vlastne zdrojom spracovania takejto správy,“ priblížil Robert Fico. Táto správa je navyše pripravovaná úradníkmi v Európskej komisii, a to na základe informácii z denníka SME, Aktualít, Denníka N, Transparency International a iných.

 

Ako ďalej uviedol Robert Fico, ak je niekto zodpovedný za prepad dôveryhodnosti EÚ ako významnej inštitúcie, v očiach významnej časti slovenskej verejnosti, je to Európska komisia, pretože svojimi bezcitnými politickými krokmi, ktoré robí, zasahuje do vnútorných záležitostí jednotlivých krajín, v takých vážnych veciach ako je právny štát. Navyše je podľa jeho slov nezmyslom predkladať takúto správu, keď nie je v snahe EK dostať do takéhoto dokumentu základné informácie o situácii na Slovensku. Nemôže niekto predložiť správu o právnom štáte a nedať tam napríklad významné stanovisko Verejnej ochrankyne práv, p. prof. Patakyovej, ktorá konštatovala, že v prípade jedného obvineného advokáta Krivočenka, ktorý bol vo výkone väzby, došlo k porušeniu jeho práva na zdraví, pretože mu nebola poskytnutá základná zdravotná starostlivosť. „Ako môže niekto predložiť správu o právnom štáte a nespomenúť jedným jediným slovom, že sú tu vyšetrovatelia NAKA trestne stíhaní a obvinení zo závažných zločinov, že najčastejšími porušovateľmi ľudských práv sú niektorí sudcovia na najvyššom súde, že tu máme viac ako 20 rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré konštatujú hrubé porušovanie základných práv, že tu boli nezákonné väzby alebo že zomierali ľudia, dochádzalo k vážnym zdravotným problémom vo výkone väzby. Ako mohli takéto niečo predložiť po tom, čo bombardujeme na mesačnej báze Európsku komisiu, posielame im tam správy, oficiálne dokumenty, oficiálne dôkazy, žiadame o stretnutia a nakoniec vypadne správa z Európskej komisie, ktorá konštatuje, že v podstate na Slovensku sa nič nedeje a jediný, kto je na vine je generálny prokurátor Maroš Žilinka, lebo vraj on bráni v boji proti korupcii, keď to mám teda zúžiť. Kto takýto nezmysel mohol vymyslieť, kto toto mohol nakukať tým úradníkom v Európskej komisii, že jedinou prekážkou v boji proti korupcií na Slovensku je generálny prokurátor a paragraf 363? Mimochodom ten paragraf, o ktorom Ústavný súd Slovenskej republiky povedal, že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,“ uviedol predseda strany. Robert Fico dodal, že správa je škandalózna, pretože vôbec nereflektuje stav, ktorý je skutočný na Slovensku, čo sa tu naozaj deje. Je to čisto účelový politický dokument, ktorý má kryť chrbát zločincom na Slovensku,  ktorí napáchali hrubé zločiny, pokiaľ ide o právny štát a demokraciu.

 

Advokát David Lindtner tiež povedal, že rozklad právneho štátu za ostatné tri roky je tak masívny, že skutočne, pokiaľ by mal pokračovať, tak nemôžeme o Slovensku hovoriť nielen ako o právnom štáte, ale o štáte vôbec. Potvrdil, že  veľmi dôsledne analyzovali správu EK, ktorá je mimoriadne tendenčná, mimoriadne zaujatá a mimoriadne neobjektívna. Z toho pramení potom jednotný výraz, že je šokujúca. Ďalej potvrdil slová Roberta Fica, z akých zdrojov je správa EK o právnom štáte na Slovensku spracovaná. Okrem už spomenutých uviedol aj nadáciu Zastavme korupciu, ktorej riaditeľkou je p. Petková. „Áno, tá pani Petková, o ktorej jeden svedok na ostatnom hlavnom pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde, podotýkam dôveryhodný svedok, pretože nie je obvinený zo žiadneho trestného činu, a teda NAKA ho nemôže žiadnym spôsobom vydierať ani korumpovať, tento svedok vypovedal, že sa opakovane stretával s právoplatne odsúdeným zločincom, pani Petková sa stretávala opakovane s odsúdeným zločincom a udavačom p. B. Slobodníkom a tento pán, vysoký predstaviteľ policajného zboru v minulosti jej vynášal informácie z trestných spisov, ku ktorým nemala mať aký iný prístup a ako odmenu za to mu sľúbili, že sa mu nebudú venovať mediálne a nebudú poukazovať na jeho podozrenia z trestnej činnosti. Rovnako ďalším zdrojom je Slovak Spectator, ktorý je nejakou anglickou verziou denníka SME, o ktorej majetkovej účastí tiež všetci dobre vieme a samozrejme, všetko je napojené na Nadáciu otvorenej spoločnosti. Takže toto sú primárne zdroje, z ktorých čerpala správa Európskej komisie,“ približuje David Lindtner.

 

Európska komisia však mala k dispozícii obrovský materiál, ktorý bol poskytnutý napríklad občianskym združením Za právny štát, ktoré vypracovalo rozsiahlu analýzu porušovania princípov právneho štátu na Slovensku a každé tvrdenie v tejto správe bolo dôsledne zazdrojované konkrétnymi rozhodnutiami. Či už generálnou prokuratúrou alebo rozhodnutím prokurátora, rozhodnutím najvyššieho súdu alebo rozhodnutím ústavného súdu. Táto správa absolútne nereflektuje obrovské množstvo nálezov ústavného súdu, ktoré konštatovali porušenie základných práv na osobnú slobodu a iných základných práv rozhodnutiami ústavného súdu a nereflektujú ani ďalšie významné kapacity, ktoré sa právnemu štátu venovali a vydali napríklad spoločné vyhlásenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského, Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Karlovej univerzity, predsedu trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu, predsedu Slovenskej advokátskej komory a tieto kapacity vydali vyhlásenie, ktoré je takým varovným zdvihnutým prstom na to, čo sa na Slovensku deje. Toto je jedným zo zásadných zdrojov, ktoré mala Európska komisia vyhodnocovať a dôsledne vyhodnocovať, pokiaľ chcela, aby správa bola objektívna.

 

David Lindtner ďalej uvádza, že o vzťahu ku generálnemu prokurátorovi správa obsahuje niektoré skutočnosti, ktoré konštatovala už v roku 2002 Európska komisia absolútne ignorovala ostatné rozhodnutie ústavného súdu, ktorý jednoznačne konštatoval, že ustanovenie paragrafu 363 Trestného poriadku má miesto v Trestnom poriadku SR a je ústavným ustanovením, teda nie je v rozpore s Ústavou SR, tak ako to navrhovali navrhovatelia. Povedal, že pevne verí, že toto rozhodnutie ústavného súdu bude plošne rešpektované. Jednoznačne definuje postavenie generálneho prokurátora v systéme štátnych orgánov, to znamená konštatoval, že nie je súčasťou ani zákonodarnej, ani výkonnej a ani súdnej moci, ale je samostatným orgánom sui generis ochrany zákonnosti a zákonom a právom chránený záujmom právnických a fyzických osôb.

 

Európska komisia sa tváril ako keby GP bol prekážkou k vyšetrovaniu opozície. A pomaly smerujú jej kroky k tomu, aby obmedzili jeho právomoci vo veciach vyšetrovania korupcie. Je evidentné, odkiaľ takýto návrh pramení, od Špeciálnej prokuratúry. Je totiž evidentné, že je snaha posilniť pozíciu špeciálneho prokurátora na úkor generálneho prokurátora, ako najvyššie hierarchicky postavenú osobu v systéme trestného práva v prípravnom konaní, čiže Lipšic by bol v prípade trestných činov korupcie, ktoré dnes môžeme nazvať hon na bosorky, že by bol nad svojimi kompetenciami, nad generálnym prokurátorom. 

 

Vo vzťahu ku generálnej prokuratúre je táto správa mimoriadne účelová a neskryto podporuje zámer predovšetkým Úradu špeciálnej prokuratúry a niektorých politických subjektov, aby došlo k dvojvládiu, kedy by na čele prokuratúry nestál generálny prokurátor, ale v niektorých politických kauzách by jeho funkciu mohol nahradiť špeciálny prokurátor.

Zdroj: https://fb.watch/lDOEHamC4O/