Rakúsko nemá Slovákom krátiť rodinné dávky!

17.06.2022 Blogy, Facebook Blogy, Facebook

Ako minister práce som v roku 2018 ihneď po schválení tejto diskriminačnej legislatívy zvolal k danej problematike mimoriadne stretnutie ministrov rezortov práce a sociálnych vecí krajín V4. Podpísali sme na ňom list pre eurokomisárku Marianne Thyssen s výzvou, aby Európska komisia čo najskôr dôkladne preskúmala, či je indexácia rodinných prídavkov na deti žijúce mimo územia Rakúska v súlade s európskym právom. Ak mobilní pracovníci náležite platia všetky príspevky a dane, majú predsa pre seba a svoje rodiny nárok na rovnaké dávky bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žijú. Akékoľvek iné zaobchádzanie s pracovníkmi a ich rodinami je nielen v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania, ale taktiež vytvára „občanov dvoch kategórii“. 

Som rád, že Európska komisia v tejto záležitosti ani chvíľu neváhala a podala na Rakúsko žalobu na Súdnom dvore EÚ. Vďaka tomu už Slováci nebudú v Rakúsku občania „druhej“ kategórie. 👍