Sledujem už dlhšie ministra zdravotníctva a jeho “vyznania a kroky”

09.06.2020 Blogy, Facebook Blogy, Facebook

Milí priatelia, pekný pondelok. Tento týždeň nás všetkých čaka veľa pracovných povinností, tak nech sa nám všetkým darí.

Sledujem už dlhšie ministra zdravotníctva a jeho “vyznania a kroky”. Ako som už bola bývala opakovane povedala, ja naozaj rešpektujem veriacich ľudí a ich hodnotový svet akceptujem. Ako problematické však vnímam, ako ho nieže prenášajú do občianskej spoločnosti, ale vnucujú ho ostatným. V pripade ministra zdravotníctva je to ešte problematickejšie najma z dovodu, že by to mala byť osoba otvorená výdobytkom a aplikácií modernej vedy, technológií a postupom.

Jeho neprofesionálne zásahy do riadenia zdravotníckych zariadení v kompetencii štátu, neodborné personálne nominácie ako aj neschopnosť obhájiť svoje rozhodnutia sú dokazom nepripravenosti p.ministra zastávať tento zodpovedný posť.

Zahmlievanie dovodov, odvádzanie pozornosti od nekompetentnosti vlastnej i iných nominantov a to všetko prekrývané šepkaním ducha svatého je jednoducho neakceptovateľné.

P. Matovič dal do PVV bod z predvolevnej fb ankety o tom, že onkologickí pacienti budú zoperovaní do 14 dní, inak si možu operáciu nechať preplatiť kdekoľvek v zahraničí. Tak by ma zaujímalo v súvislosti s neprofesionalitou p.ministra zdravotníctva, či to už platí.Zdroj: https://www.facebook.com/monikabenovaep/posts/10151401185804969