Europeans, behold! This is happening in the heart of Europe - Slovakia

27.04.2022 Články, Videá Články, Videá

In Slovakia, the Rule of Law and the abuse of power are locked in a battle. Fabricated accusations, manipulated testimonies, illegal surveillance, unconstitutional detentions, accused investigators, politicized police and prosecutors, censorship and government interference in investigations. All of this is culminating today in the attempted imprisonment of the leader of the strongest opposition party with a single objective. To silence him and make it impossible for him to continue in his political work.

——————————————————

EURÓPANIA HĽA, ČO SA DEJE V SRDCI EURÓPY – NA SLOVENSKU

Na Slovensku prebieha súboj právneho štátu so zneužívaním moci. Vymyslené obvinenia, zmanipulované výpovede, nezákonné sledovania, protiústavné väzby, obvinení vyšetrovatelia, spolitizovaná polícia a prokuratúra, cenzúra a vládne zásahy do vyšetrovania. Toto všetko dnes vrcholí pokusom o uväznenie lídra najsilnejšej opozičnej strany s jediným cieľom. Umlčať ho a znemožniť mu politicky pracovať.

Zdroj: https://fb.watch/cFfauXJ5uP/