NKÚ je v prípade výčitiek smerom k ministerstvu vnútra za môjho riadenia úplne vedľa!

23.05.2021 Články, Videá Články, Videá

Aktuálna správa NKÚ vyčíta ministerstvu vnútra za môjho vedenia tri veci. 

Prvá sa týka zlepšenia procesov služieb poskytovaných občanov v klientskych centrách a údajne predraženej spolupráce s externými firmami. Tento projekt bol pritom schválený EÚ a bol zároveň nevyhnutným krokom pre čerpanie väčšieho objemu peňazí až vo výške 300 mil. eur. To si vyžadovalo nezávislé posúdenie aby sme dokázali vylepšiť štátne služby, čo sa aj podarilo. 

Druhá výčitka, tá ma mrzí najviac, sa týka masívneho znovuoživenia dobrovoľných hasičských zborov a opäť údajne predražené nákupy hasičských aut. Pritom tento projekt bol tak úspešný, že sa nám ho EÚ rozhodla dodatočne spätne zafinancovať. To sa deje naozaj len vo výnimočných prípadoch. 

Tretím, najvtipnejším bodom kritiky je politická kritika, že sa školy a školské úrady združovali pod okresné úrady a tým pádom prešli pod ministerstvo vnútra. Jednak to nie je pravda, ale hlavne to kritizuje človek (podpredseda NKÚ Ľ. Andrassy), ktorý bol práve v čase týchto zmien poradcom ministra školstva a vtedy mu tieto zmeny nevadili.

Skrátka, NKÚ sa chcelo - zjavne na pokyn našej zúfalej vlády – obuť do bývalého vedenia ministerstva vnútra a neuvedomilo si, že všetky projekty boli schválené pod prísnym dohľadom EÚ. Podarilo sa im tak nechcené - namiesto kritiky bývalého vedenia ministerstva vnútra, skritizovali priamo orgány EÚ. Či je na to práve pán Andrassy tá najoprávnenejšia osoba, posúďte už sami.

Zdroj: https://fb.watch/5GhHwqSlRS/