R. Fico: Všetko najlepšie pán prezident!

28.03.2021 Články, Facebook Články, Facebook

V mene politickej strany SMER – sociálna demokracia, ako aj v mene osobnom blahoželám emeritnému prezidentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovičovi k významnému životnému jubileu.

            Mal som tú česť šesť rokov vo funkcii predsedu vlády Slovenskej republiky spolupracovať s prezidentom Ivanom Gašparovičom. Výraznou mierou, predovšetkým svojím empatickým prístupom, skúsenosťou a zmyslom pre kompromisy prispel k vyváženému pôsobeniu troch najvyšších ústavných činiteľov, čo garantovalo tak prepotrebnú politickú stabilitu a elementárnu politickú kultúru. Faktory, ktoré nám dnes tak chýbajú.

            V zásadných politických otázkach prezident Ivan Gašparovič presadzoval národný rozmer, súčasne svojimi zahranično-politickými aktivitami posilňoval dobré meno Slovenska v zahraničí, o čom môžeme dnes len snívať. Silné sociálne cítenie bolo v aktívnej politike prezidenta Ivana Gašparoviča úplne prirodzené.

            Vážený pán prezident,

            v srdciach Sloveniek a Slovákov ostávate národnou a sociálnou autoritou. Želám Vám aktívny zaslúžený oddych, potrebné zdravie a teším sa na každé stretnutie s Vami, ktoré ma vždy obohatilo.Zdroj: https://www.facebook.com/robertficosk/posts/1651882708329078