Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou!

27.10.2021 Články, Facebook Články, Facebook

Nie je náhoda, že mesiac október so svojou nostalgickou náladou, ktorá si vyslovene pýta chvíľu na pozastavenie sa a zamyslenie sa nad svojím životom, je zároveň mesiacom úcty k starším. Pre všetkých, ktorí majú pocit, že v súčasnej rýchlej dobe si dôchodcovia zaslúžia iba tak akurát letmý úsmev, by som rád odkázal, že sa mýlia. Dôchodcovia sú obrovským obohatením spoločnosti, ich múdrosť a nadhľad v súčasnej dobe presýtenej množstvom lacných a povrchným informácií je kotvou, ktorá nám ukazuje, čo je v živote dôležité. Predseda strany R. Fico sa o tom presvedčil v pondelok na krásnom stretnutí so seniormi v Piešťanoch a aj touto cestou im ďakujem za srdečné prijatie.
Zdroj: https://www.facebook.com/smersd/posts/175714421415735