Tlačová konferencia predstaviteľov strany SMER - SD na tému: Podanie na Ústavný súd

23.03.2021 Tlačové správy, Videá Tlačové správy, Videá

   Podľa predsedu strany SMER - sociálna demokracia Roberta Fica si súčasná vláda vyberá neustále prázdniny, pričom každý deň týchto prázdnin stojí takmer sto mŕtvych ľudí denne. Podľa Fica koalícia s pandémiou Covid-19 nevie a už ani nechce bojovať. „V tieni týchto ohavností, ktoré pácha táto koalícia sa často prijímajú rozhodnutia, ktoré by za iných okolností vyvolali diskusie a dlhé a odborné spory, ale my sme sa 17. marca dozvedeli, že vláda SR rozhodla o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní. Pokúsili sme sa otvoriť diskusiu v piatok, keď sme navrhli uznesenie, aby traja najvyšší ústavní činitelia povedali tomuto štátu, čo sa bude robiť v nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch. Boli sme šokovaní formou a kvalitou rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu. V čase mieru niet závažnejšieho právneho rámca, v ktorom sa obmedzujú ľudské práva, ako je núdzový stav. Preto zákonodarca ústavným zákonom rozhodol o podmienkach vyhlasovania a predlžovania núdzového stavu, aby dal najavo, že ak sa má pristúpiť k obmedzeniu základných práv ľudí, tak to musí byť na princípe ústavného zákona a musí spĺňať prísne podmienky. Aj preto príslušné orgány, vrátane ústavného súdu hovoria, že rozhodnutie, ktoré hovorí, že predlžujeme alebo vyhlasujeme núdzový stav, musí obsahovať najprísnejšie obsahové, kvalitatívne, ale aj formálne požiadavky,“ uviedol R. Fico.

   Predseda strany SMER - SD podľa vlastných slov čakal, že krátko pred uplynutím lehoty núdzového stavu, keď má vláda záujem ho opäť predĺžiť, sa objaví materiál prínosu už takmer uplynutého núdzového stavu. No v prvom rade by mal materiál obsahovať základnú požiadavku, o ktorej hovorí Ústavný zákon o bezpečnosti štátu a to, že všetko musí byť v nevyhnutnom rozsahu a nevyhnutnom čase. „My nevieme, čo viedlo vládu Slovenskej republiky 17. marca rozhodnúť o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní. Oni len zobrali paragraf a povedali, že predlžujeme núdzový stav, automaticky použili číslovku 40, automaticky zobrali všetky ľudské práva, ktoré môžu obmedziť. Nevieme dôvod, nevieme prečo 40 dní, nevieme prečo došlo k obmedzeniu toho alebo onoho ľudského práva, nevieme, či je tento rozsah nevyhnutný v demokratickej spoločnosti,“ skonštatoval predseda strany SMER -SD.

   R. Fico ďalej konštatuje, že to vyzerá tak, že na vláde len tak zdvihli ruku a povedali, že súhlasíme s predĺžením núdzového stavu a bez akejkoľvek predkladacej a dôvodovej správy a bez toho, aby boli naplnené formálne a obsahové náležitosti ústavného zákona, napísali uznesenie. Dokonca v ňom nie je napísané splnomocnenie pre konkrétneho ministra, aby to išiel predložiť do Národnej rady (NR) SR. „Z tohto dôvodu sme presvedčení, že toto predĺženie núdzového stavu o ďalších 40 dní bolo aktom svojvôle vlády a rovnako tak nespĺňa prísne kritériá ústavnosti, ako ich predpokladá ústavný zákon. Sme presvedčení, že neexistujú žiadne parametre na odôvodnenie toho, v akom rozsahu boli obmedzené základné ľudské práva a slobody.“ Strana SMER - SD pripravila kvalifikovaný návrh, ktorý podpísalo viac ako 30 poslancov NR SR a bude prostredníctvom pošty doručený Ústavnému súdu SR. „Domáhame sa, aby Ústavný súd Slovenskej republiky skonštatoval, že uznesenie vlády zo 17. marca 2021, ktorým došlo k predĺženiu núdzového stavu o ďalších 40 dní, je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a že súčasne je toto uznesenie v príkrom rozpore s článkom 5 Ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorý stanovuje parametre a kritériá na to, ako má vyzerať schválenie núdzového stavu alebo jeho predĺženie,“ uviedol Robert Fico.

   Poslanec NR SR Boris Susko k tejto téme dodal: „Ústavná kontrola predĺženia núdzového stavu si vyžaduje, aby subjekty, ktoré sú oprávnené podať takýto podnet na Ústavný súd o preskúmanie ústavnosti, rovnako ako aj poslanci národnej rady, poznali nielen obsah uznesenia, ktorým sa predlžuje núdzový stav, ale aj dôvody, pre ktoré k takémuto opakovanému predĺženiu prišlo. Keďže ide o opakované predlžovanie núdzového stavu, súčasťou takéhoto návrhu by mala byť aj analýza účelnosti doterajšieho trvania núdzového stavu, teda či tie opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté, splnili účel a tiež či bola zabezpečená ochrana zdravia občanov SR. Keďže počty nakazených sú vysoké, máme za to, že predlžovanie núdzového stavu neplní svoj účel. Navyše, opätovné predĺženie núdzového stavu neobsahuje žiadne odôvodnenie a z tohto dôvodu sme sa obrátili s kontrolou ústavnosti na Ústavný súd SR,“ skonštatoval B. Susko.

Zdroj: https://youtu.be/2rLXnUHNOUo