Kandidátna listina:


1.  Peter Pellegrini, Ing., 44 r., predseda vlády SR, Banská Bystrica

2.  Robert Fico, doc. JUDr., CSc., 55 r., poslanec NR SR, Bratislava

3.  Denisa Saková, Ing., PhD., 43 r., ministerka vnútra SR, Bratislava

4.  Richard Raši, MUDr., PhD., MPH., 48 r., podpredseda vlády SR, Košice

5.  Juraj Blanár, Ing., 53 r., poslanec NR SR, Žilina

6.  Peter Žiga, Ing., PhD., 47 r., minister hospodárstva SR, Košice

7.  Ladislav Kamenický, Ing., 49 r., minister financií SR, Bratislava

8.  Jaroslav Baška, Ing., 44 r., poslanec NR SR, Dohňany

9.  Erik Tomáš, Mgr., 44 r., poslanec NR SR, Bratislava

10.  Matúš Šutaj Eštok,, Mgr., 33 r., vedúci Úradu vlády SR, Bratislava

11.  Ľuboš Blaha, Mgr. PhDr., PhD., 40 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava

12.  Ján Richter, JUDr., 63 r., minister, Nitra

13.  Ľubica Laššáková, PhDr., 59 r., ministerka kultúry SR, Banská Bystrica

14.  Martin Nemky, Ing., MBA, 39 r., poslanec NR SR, Nitra

15.  Ján Podmanický, JUDr. PhDr., PhD., 42 r., poslanec NR SR, Stará Bystrica

16.  Peter Kmec, JUDr., 53 r., diplomat, Senec

17.  Viliam Zahorčák, 60 r., primátor mesta, Michalovce

18.  Marián Saloň, Ing., PhD., 42 r., štátny tajomník, Stará Ľubovňa

19.  Ľubomír Petrák, Ing., CSc., 58 r., poslanec NRSR, Hurbanova Ves

20.  Boris Susko, JUDr., PhD., 49 r., štátny tajomník, Ivanka pri Dunaji

21.  Ľubomír Vážny, Ing., 62 r., poslanec NR SR, Banská Bystrica

22.  Jozef Habánik, doc. Ing., PhD., 43 r., rektor, Trenčín

23.  Vladimír Faič, 71 r., poslanec NR SR, Prašice

24.  Dušan Muňko, Ing., 75 r., poslanec NR SR, Bratislava

25.  Anton Stredák, PaedDr., 56 r., štátny tajomník, Nitra

26.  Róbert Puci, Ing., 46 r., poslanec NR SR, Trebišov

27.  Peter Šuca, PaedDr., 51 r., poslanec NR SR, Nová Lesná

28.  Ján Ferenčák, PhDr. Mgr., MBA, 45 r., primátor mesta, Kežmarok 

29.  Dušan Galis, 70 r., poslanec NR SR, Bratislava

30.  Dušan Jarjabek, doc. Mgr. art., 66 r., poslanec NR SR, Bratislava

31.  Maroš Kondrót, Ing., 59 r., poslanec NR SR, Bratislava

32.  Vladimír Baláž, MUDr., PhD., 61 r., lekár, Banská Bystrica

33.  Jana Vaľová, PhDr., 54 r., poslankyňa NR SR, Humenné

34.  Richard Takáč, Ing., 37 r., obchodný riaditeľ, Prievidza

35.  Marián Kéry, Mgr., 42 r., poslanec NR SR, Zlaté Moravce

36.  Jozef Valocký, MUDr., 63 r., poslanec NR SR, Galanta

37.  Stanislav Kubánek, Ing., 68 r., poslanec NR SR, Prešov

38.  Ján Blcháč, Ing., PhD., 60 r., primátor mesta, Liptovský Mikuláš

39.  Augustín Hambálek, Ing., 62 r., poslanec NR SR, Trnava

40.  Vladimír Jánošík, Ing., 54 r., primátor mesta Lipany, Lipany

41.  Ján Kvorka, 65 r., poslanec NR SR, Blatnica

42.  Zdenko Svoboda, Mgr., MBA, 37 r., ekonomicko-technický námestník, Nitra

43.  Branislav Ondruš, Mgr., 46 r., štátny tajomník, Bratislava

44.  Pavol Goga, PaedDr., 56 r., poslanec NR SR, Topoľčany

45.  Mária Janíková, PhDr., MBA, 49 r., poslankyňa NR SR, riaditeľka CSS, Partizánske

46.  Jozef Ježík, MUDr., 52 r., lekár, Zvolen

47.  Peter Náhlik, PhDr., 38 r., poslanec NR SR, Trnava

48.  Ján Senko, PhDr., 61 r., poslanec NR SR, starosta, Očová

49.  Vojtech Ferencz, doc. Ing., PhD., 49 r., štátny tajomník, Bohdanovce

50.  Marek Mitterpák, Ing., PhD., 45 r., poslanec NR SR, Košice

51.  Jozef Smatana, Ing., 57 r., prednosta okresného úradu, Považská Bystrica

52.  Kvetoslava Hejbalová, PhDr., 64 r., stredoškolská učiteľka, Nové Mesto nad Váhom

53.  Michal Bagačka, Mgr., 56 r., štátny tajomník, Hnúšťa

54.  Oľga Nachtmannová, Mgr., PhD., 56 r.,štátna tajomníčka, Bratislava

55.  Marián Valentovič, Ing., 36 r., generálny riaditeľ ÚPSVaR, Trebatice

56.  Martin Karaš, Ing., 35 r., riaditeľ kultúrnej inštitúcie, Kamienka

57.  Ladislav Andreánsky, MUDr., 56 r., lekár, Liptovský Hrádok

58.  Jozef Cech, PaedDr., 38 r., starosta, Skalité

59.  Mikuláš Krajkovič, Mgr., MBA, 51 r., poslanec NR SR, Vápeník

60.  Jaroslav Demian, Ing., 57 r., štátny zamestnanec, Brezno

61.  František Petro, Ing., 58 r., starosta, Ploské

62.  Michal Kapuš, Ing., 39 r., prednosta okresného úradu, Bánovce nad Bebravou

63.  Pavol Čorba, PhDr., 38 r., generálny štátny radca, Žilina

64.  Katarína Roth Neveďalová, Mgr., 37 r., poradkyňa podpredsedu vlády SR, Bratislava

65.  Zuzana Matejičková, Bc., 23 r., študentka, Komárno

66.  Andrea Žiaková, Ing., 48 r., prednostka okresného úradu, Lutila

67.  Richard Eliáš, JUDr., 33 r., vedúci majetkovoprávneho odboru OÚ, Prešov

68.  Milan Mojš, Ing., 63 r., poslanec NR SR, Likavka

69.  Boleslav Lešo, MVDr., PhD., 53 r., prednosta okresného úradu, Baškovce

70.  Peter Kalivoda, Mgr., 42 r., riaditeľ, Plavecký Štvrtok

71.  Igor Válek, Ing., 41 r., riaditeľ ÚPSVaR, Trnava

72.  Miroslav Čellár, Mgr. Bc., 36 r., podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica

73.  Peter Obrimčák, MUDr., 59 r., riaditeľ nemocnice, Poprad

74.  Martin Petruško, JUDr., 46 r., právnik, Košice

75.  Iveta Hanulíková, Ing., 55 r., riaditeľka inštitútu vzdelávania, Bratislava

76.  Vladimír Kocourek, Ing., 56 r., prednosta okresného úradu, Senica

77.  Jozef Stopka, JUDr. Ing., PhD., 52 r., prednosta okresného úradu, Handlová

78.  František Mrázik, Ing., 59 r., SZČO, Žihárec

79.  Igor Melicher, Mgr., 26 r., štátny radca, Poltár

80.  Peter Gaži, Ing., 54 r., lesný inžinier, Spišská Belá

81.  Ján Jakubov, Ing., 62 r., projektový manažér, Košice

82.  Dušan Dvoran, 66 r., starosta obce, Vysoká pri Morave

83.  Ján Horváth, Ing., 65 r., starosta, Chtelnica

84.  Michal Moško, Mgr., 46 r., krajský riaditeľ VŠZP, Trenčín

85.  Ervín Weiss, Mgr., PhD., 33 r., vysokoškolský pedagóg, Podhorany

86.  Branislav Hámorník, Ing., 55 r., prednosta okresného úradu, Lučenec

87.  Michal Lukša, Mgr., MBA, 57 r., asistent poslanca, Snina

88.  Ján Mažgút, Mgr., 38 r., hovorca strany SMER - SD, Bratislava

89.  Peter Švider, JUDr. PhDr., 34 r., právnik, Košice

90.  Rastislav Strečanský, PhDr. Bc., 35 r., prednosta okresného úradu, Hlohovec

91.  Henrich Gašparík, MUDr., PhD., 54 r., riaditeľ NsP, Rudník

92.  Helena Bohátová, Ing., PhD., 59 r., riaditeľka ÚPSVaR, Nové Zámky

93.  Martina Jarošová Gašparová, Mgr., 36 r., koordinátorka regionálneho centra sociálnej ekonomiky, Levice

94.  Ján Baňas, Ing., 52 r., prednosta okresného úradu, Lipany

95.  Miroslav Kovalčík, Ing., 57 r., prednosta okresného úradu, Turčianske Teplice

96.  Štefan Daňo, RSDr. JUDr., 72 r., advokát, Košice

97.  Adam Nociar, JUDr., MPH, 33 r., riaditeľ odboru verejného obstarávania, Bratislava

98.  Júlia Gálová, Mgr., 65 r., administratívna pracovníčka, Galanta

99.  Dana Šťastná, Ing., 51 r., prednostka okresného úradu Ilava, Dubnica nad Váhom

100.  Daša Ďurianová, Bc., DBA, 57 r., finančná riaditeľka, Kozárovce

101.  Radovan Lehocký, Mgr., 44 r., hlavný inšpektor práce, Dolná Krupá

102.  Ľuboš Martinák, Ing., 61 r., poslanec NR SR, Medzilaborce

103.  Iveta Krajčovičová, Mgr., 54 r., vedúca zamestnankyňa, Báhoň

104.  Norbert Rudický, Mgr., 46 r., vedúci odboru ÚPSVaR, Veľký Meder

105.  Jozef Hollan, Bc., 57 r., vedúci vnútornej správy OcÚ, Lednické Rovne

106.  Marek Oremus, Ing., 56 r., primátor mesta, Šurany

107.  Rastislav Kudla, JUDr., 41 r., právnik, Trenčín

108.  Štefan Hreha, Ing., 61 r., riaditeľ sociálnej poisťovne, Vranov nad Topľou

109.  Miroslav Gabara, 41 r., PhDr., riaditeľ ÚPSVaR Námestovo, Tvrdošín

110.  Richard Bittner, Mgr., 32 r., štátny zamestnanec, Piešťany

111.  Peter Flamík, Bc., 46 r., starosta obce, Prietržka

112.  Peter Burčo, Ing., 32 r., starosta obce, Bátovce

113.  Jozef Magát, Ing., 51 r., starosta obce, Sľažany

114.  Daniel Karas, Mgr., 45 r., SZČO, Banská Bystrica

115.  Jozef Guliga, Mgr., 37 r., vedúci kancelárie primátora, Bardejov

116.  Vladimír Božek, Ing., 61 r., riaditeľ ÚPSVaR Martin, Kláštor pod Znievom

117.  Martin Kostelničák, PhDr., PhD., 36 r., marketingový manažér, Bratislava

118.  Kamil Blaho, 63 r., starosta obce, Voznica

119.  Eduard Hulík, Ing. JUDr., 58 r., advokát, Bratislava

120.  Roman Urbánik, PaedDr., 56 r., starosta obce, Močenok

121.  Marián Siekela, RNDr., 59 r., prednosta okresného úradu Veľký Krtíš, Krupina

122.  Vladimír Macašek, Ing., 61 r., administratívny pracovník, Kysucké Nové Mesto

123.  Ivana Antošová, Mgr., 51 r., manažérka, Bratislava

124.  Evamária Veselská, Mgr., 26 r., štátna zamestnankyňa, Holíč

125.  Pavol Dragula, Mgr., 37 r., riaditeľ odboru služieb zamestnanosti, Turčianky

126.  Milan Halúz, Bc., 53 r., obchodný manažér, Levice

127.  Alexander Daško, Mgr., 50 r., riaditeľ SZUŠ - LAVUTA, Banská Bystrica

128.  Miroslav Štefček, Ing., 57 r., predseda poľnohospodárskeho družstva, Štiavnička

129.  Marián Slaminka, JUDr., 34 r., právnik, Bratislava

130.  Kamil Vaňa, 62 r., správca priemyselného parku, Trnava

131.  Mário Zajac, Ing., 48 r., manažér, Dubnica nad Váhom

132.  Marek Illéš, Ing., 45 r., generálny riaditeľ, Nitra

133.  Jozef Žilík, Ing., 60 r., riaditeľ, Poltár

134.  Marián Ličko, Ing., 67 r., dôchodca, Slovenské Pravno

135.  Lilia Lohnická, Ing., 55 r., stavebná inžinierka, Bratislava

136.  Radko Gavliak, Ing., 42 r., riaditeľ ÚPSVaR, Prievidza

137.  Jozef Mokoš, 53 r., starosta, Nemčice

138.  Ľubomír Haško, 47 r., SZČO, Veľký Krtíš

139.  Matúš Mních, JUDr., 57 r., starosta, Zázrivá

140.  Dušan Šebok, JUDr., 49 r., starosta, Kráľová pri Senci

141.  Milan Galaba, Mgr., 56 r., štátny zamestnanec, Zlaté Moravce

142.  Anna Líšková, Mgr., 46 r., vedúca majetkovoprávneho odboru OÚ, Žiar nad Hronom

143.  Peter Morong, RNDr., 49 r., riaditeľ lesného závodu, Brezno

144.  Janka Krahulíková, Mgr., 58 r., riaditeľka ÚPSVaR, Topoľčany

145.  Martin Madlo, Mgr., 39 r., SZČO, Piešťany

146.  Božena Reingraberová, 55 r., účtovníčka, Dunajská Lužná

147.  Roman Malatinec, Mgr. art., 38 r., podpredseda BBSK, Korytárky

148.  Petronela Vižďáková, Ing., 56 r., prednostka okresného úradu, Šaľa

149.  Samuel Janec, MUDr., 67 r., MPH, lekár, Bratislava

150.  Erik Kaliňák, Mgr., 28 r., kreatívny manažér, Bratislava