Články

 

Aby nám cudzinci neubližovali.

07.12.2018 Články
Kritici najnovších vládnych návrhov ohľadom cudzincov prichádzajúcich k nám pracovať klamú. Vytvárajú dojem, že masy neznámych osôb zo zahraničia zaplavia nedotknuté Slovensko. Navrhované zmeny nespôsobia hromadný prílev „lacných cudzincov“, zámerom je pravý opak.
 

Poslanci parlamentu schválili P. Kažimíra za nového guvernéra NBS.

06.12.2018 Články
Moje rozhodnutie je zároveň rozhodnutím odísť z aktívnej politiky. Funkciu ministra financií som vždy vnímal ako odborný post, ktorý sa na jednej strane od politiky oddeliť nedá, ale na strane druhej sa o to treba stále usilovať. Ja som sa snažil tieto dve polohy vyvažovať. Na pozícii guvernéra NBS...
 

Dosť bolo mediálneho teroru.

Je nevyhnutné prijatie práva na odpoveď pre politika. To, čo sa deje na Slovensku je totiž už mediálny teror, výmysly, nepravdy sú na dennom poriadku. Druhou vecou je riešenie anonymity na sociálnych sieťach. Nie je to pritom len otázka Slovenska, ale toto sa rieši ako vážna téma na úrovni celej Eur...
 

Kauza únosu Vietnamca bola vymyslená.

06.12.2018 Články
Vyšetrovanie preukázalo, je, že SR v tom nebola zapojená. Že žiadny politik, policajt či štátny úradník sa na tom aktívne nepodieľal. Nie je téma, či bol alebo nebol niekto unesený, ale to, či sme im aktívne pomáhali, a tu sa potvrdilo, že to nie je pravda.
 

Parlament schválil vyrovnaný rozpočet na rok 2019.

05.12.2018 Články
Pôvodne návrh rozpočtu schválený vládou počítal s deficitom verejných financií na budúci rok na úrovni 0,10 % hrubého domáceho produktu (HDP). Prijatím pozmeňujúceho návrhu z finančného výboru sa však upravil schodok rozpočtu tak, aby sa dosiahlo v roku 2019 vyrovnané hospodárenie.
 

Policajný prezident sa bude vyberať podľa nových pravidiel.

04.12.2018 Články
Policajného prezidenta bude naďalej vymenúvať minister vnútra, avšak až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru, ktoré musí odobriť nadpolovičná väčšina jeho členov. Menovaný bude na štyri roky s možnosťou opätovného vymenovania. Na ustanovenie do...
 

Majetok v plynárenstve bude mať čiastočnú exekučnú imunitu.

04.12.2018 Články
"Dôvodom je potreba okamžitej reakcie zo strany štátu vo forme zákona poskytujúceho čiastočnú exekučnú imunitu majetku v plynárenstve, ktorý slúži na plnenie úloh dodávky plynu tomu subjektu, ktorý je dodávateľom plynu, je súčasne dodávateľom poslednej inštancie a nakoniec je v 100-percentnom vlastn...
 

SR je v zásobovaní plynom na zimu veľmi dobre pripravená.

03.12.2018 Články
Kapacity, ktorými disponujeme a všetkými opatreniami, ktorými disponujeme pre prípad krízy, vieme v nasledujúcich zimných mesiacoch pokryť spotrebu SR, a to tak firiem, ktoré plyn používajú vo svojich výrobných procesoch, ako aj domácností.
 

„Má ísť Kiska do Marrákeša? Toľko odvahy nemá a ani tomu nerozumie.“ - R. Kaliňák

„Opäť bavíme o hypotetickej otázke. Toľko odvahy nemá pán prezident, aby tam išiel a prezentoval svoje názory. On nevyniká pracovitosťou a ani sa tomu nerozumie. Robí tri dni do týždňa a ak je Marrákeš mimo tie tri dni, ktoré on pracuje, tak tam nepôjde,“