21 rokov SMERu a náš boj pokračuje!

09.11.2020 Články, Facebook Články, Facebook

Napísať históriu strany SMER-SD na pár riadkoch by bolo nenáležité, pretože za 21 rokov sa toho toľko udialo. Presne 8. novembra 1999 bola oficiálne zaregistrovaná strana SMER a od začiatku sa stala dôležitým hlasom pracujúcich i dôchodcov, mladých rodín, sociálne odkázaných, ako aj tých slabších, ktorí sa nevedia domôcť spravodlivosti. Ústava ako fundament štátu by mala byť pre každého záväzná, ale pre mnohých – o čom sa presviedčame v súčasnosti – nie je. V článku 55 Ústavy SR sa hovorí o hospodárstve Slovenska spočívajúcom „na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.“ „Sociálne“ zvýrazňujem. Prešli sme rokmi i desaťročiami, nové obsahy a tváre nahradili mnohé myšlienky a zakladateľov, ale to, že sme sociálnou demokraciou na základe nášho presvedčenia, sa nezmenilo ani v časoch Mečiara, Dzurindu alebo Radičovej.

No mýlili sme sa v jednej základnej veci. Mysleli sme si, že proti Matovičovej koalícii budeme musieť brániť sociálny štát a všetko, čo s ním súvisí. Od stravovania sa žiakov či zamestnancov, cez dôchodky až po minimálnu mzdu a ochranu nezávislosti odborov. Ale my dnes musíme bojovať o samotný právny štát, ktorý spomína hneď článok 1 „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát.“ Máme oň obavy po Matovičových vyhrážkach, keď chcel stavať ľudí k múru a keď už rovno vynášal rozsudky nad kýmkoľvek, kto si dovolil mať iný názor. Článok 17 našej Ústavy hovorí, že „osobná sloboda sa zaručuje.“ A toto právo na slobodu sa nesmie nikomu upierať a musí sa s ním narábať veľmi citlivo. Ale čoraz viac nadobúdame presvedčenie, že NEZMYSELNÉ obmedzenia súčasnej vlády (ako prechádzky v noci od 01.00 do 05.00) nielenže túto slobodu nezaručujú, ale ju rovno potláčajú.Zdroj: https://www.facebook.com/JurajBlanarSK/posts/3629266810464643