Ako sa stať členom


Členom strany SMER - sociálna demokracia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov a zároveň súhlasí so stanovami a programovými cieľmi strany. Okrem toho nesmie byť členom inej politickej strany a musí byť občiansky a trestoprávne bezúhonný. O členstvo v strane možno požiadať písomnou prihláškou doručenou do sídla miestne príslušnej okresnej organizácie strany. Prihlášku prerokuje a v prípade jej schválenia registráciu člena vykoná okresná organizácia strany.

Prihláška za člena strany SMER - sociálna demokracia ( *.pdf)