Ďakujeme učiteľom, pretože keď chýba vzdelanie, trpí celá krajina!

28.03.2021 Články Články

Dnes je to 429 rokov od narodenia významného pedagóga a filozofa Jána Ámosa Komenského. Tento deň slávime ako Deň učiteľov. Je pre každého z nás významný, pretože učitelia, ich vedomosti, zápal, vzácna trpezlivosť, nás formovali na celý život. Za to si zaslúžia našu úctu a úprimné poďakovanie. Dnešný deň je aj pripomenutím, že kvalitné vzdelanie sprostredkované skvelými učiteľmi dokáže ovplyvniť chod krajiny cez múdrosť a rozvážnosť jej čelných predstaviteľov. Ak vzdelanie týmto ľuďom chýba, trpí celá krajina.
Zdroj: https://www.facebook.com/smersd/posts/5559841374055806