DOBRÉ SPRÁVY PRE SLOVENSKÝCH OBČANOV A KAMIONISTOV

17.03.2020 Články, Facebook Články, Facebook

Som rada, že sa nám dnes vďaka intenzívnym rokovaniam podarila nateraz vyriešiť situácia slovenských občanov žijúcich v pohraničí. Myslíme na všetkých Slovákov.

Dnes som sa dohodla s Ministrom vnútra Maďarskej republiky Sándorom Pintérom na voľnom cezhraničnom pohybe občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarskej republiky najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc. Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa.

Voľný cezhraničný pohyb týchto Slovákov bude platiť od štvrtka 19. marca 2020. Týmto opatrením sa vyrieši aj situácia slovenských občanov v Rajke a susedných obciach. Na túto skupinu slovenských občanov sa nevzťahujú povinné karanténne opatrenia.

Rovnaké pravidlá budú platiť pre občanov Maďarskej republiky, ktorí žijú na Slovensku, alebo tu pracujú, a to tiež pre prípady do 30 kilometrov od našich hraníc.

Akékoľvek ďalšie úpravy tejto bilaterálnej dohody budú závisieť od nárastu výskytu pozitívnych prípadov koronavírusu na dotknutých územiach.
Dohoda začne platiť od štvrtka od 06:00 ráno, akonáhle bude v stredu odsúhlasená vládou a dôjde k vydaniu opatrenia hlavným hygienikomZdroj: https://www.facebook.com/denisa.sakova/posts/1257715964423446