Nezabúdajme na dedičstvo sv. Cyrila a Metoda

06.07.2020 Články, Facebook Články, Facebook

Žijeme v krajine a spoločnosti, ktorá sa pred viac ako tisícročím stala kolískou odkazu sv. Cyrila a Metoda. Nositelia vzdelanosti, učitelia Slovanov a patróni Európy, sv. Cyril a Metod, tvoria v našich dejinách jednu z najvýznamnejších kapitol. Ich príchod na Veľkú Moravu znamenal pre nás získanie identity, na ktorej samostatná Slovenská republika stojí dodnes. Ich hodnotový odkaz, na ktorý sme nezabudli a ktorý si nesieme počas celého nášho historického vývoja, sme zakotvili aj v základnom zákone nášho štátu – Ústave Slovenskej republiky:
„My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy.“
Toto posolstvo nie je len obyčajnou spomienkou na určitú historickú etapu, ale je aj chrbtovou kosťou a pevnými koreňmi nášho národa.

Národ, ktorý si nepamätá na svoju minulosť, nemá žiadnu budúcnosť. Nezabúdajme preto na kultúrne dedičstvo sv. Cyrila a Metoda, na ktorého základoch dnes stojí sebavedomé Slovensko.

V dnešných časoch, kedy dochádza k deformácii tradičných hodnôt, k devalvácii významu rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti, kedy sa vytráca súdržnosť medzi ľuďmi, narastá a silnie egoizmus, je obzvlášť dôležité a potrebné pokračovať v tradíciách a nespochybňovať dosiahnuté hodnoty sociálnej spolupatričnosti nášho národa a komunity.
Zdroj: https://www.facebook.com/robertficosk/posts/1439629666221051