Slávnostné zasadnutie snemu Okresnej organizácie strany SMER-SD Michalovce

13.01.2020 Články, Facebook Články, Facebook

Dňa 10.1.2020 sa uskutočnilo Slávnostné zasadnutie snemu Okresnej organizácie strany SMER-SD Michalovce. Na úvod všetkých v mene členov Okresnej rady a jej podpredsedov, prednostky Okresného úradu PhDr. Janky Cibereovej a primátora mesta Michalovce, Viliama Záhorčáka v príhovore  srdečne privítal predseda Okresnej rady a poslanec NR SR, Ing. Emil Ďurovčík. Osobitne privítal vzácnych hostí a kandidátov za poslancov do NR SR v nadchádzajúcich voľbách, podpredsedu strany SMER-SD, ministra  hospodárstva, Ing. Petra Žigu, PhD., podpredsedu strany SMER-SD, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, MUDr. Richarda Rašiho, PhD., vedúceho Úradu vlády SR, Mgr. Matúša Šutaj Eštoka, poslanca NR SR, Ing. Mareka Mitterpáka, PhD., predsedu Okresnej rady strany SMER- SD Sobrance, MVDr. Boleslava Leša, PhD., a JUDr. Martina Petrušku.

Jednotliví hostia sa prítomným prihovorili a pozdravili ich. Ocenení boli aj jubilanti, ktorí v roku 2019 dovŕšili svoje okrúhle jubileum. Osobne im zablahoželal podpredseda strany SMER-SD, minister  hospodárstva, Ing. Peter Žiga, PhD., podpredseda strany SMER-SD, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, MUDr. Richard Raši, PhD., a predseda Okresnej rady SMER-SD Michalovce, poslanec NR SR, Ing. Emil Ďurovčík. Obdarovali ich kvetom a malou pozornosťou. Ďalej sa viedla diskusia ohľadne aktuálnej politickej situácie a stratégie v nasledujúcich voľbách.