Slovensko je v boji s covidom-19 na predposlednom mieste na svete!

09.11.2020 Články, Facebook Články, Facebook

GCI - GLOBAL COVID-19 INDEX 

Global Covid-19 Index - GCI je index vyvinutý v Malajzii na základe dát poskytovaných a potvrdených Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO a jej členskými štátmi (vrátane Slovenska).

CIEĽOM GCI INDEXU JE:

➡️ metodologicky porovnať, zoradiť krajiny sveta do rebríčka, ktorý identifikuje relatívnu výkonnosť jednotlivých krajín sveta v boji s Covid-19

➡️ identifikovať najlepšie skúsenosti krajín sveta v boji proti Covid-19

➡️ ukázať či sa krivka Covid-19 splošťuje a dať ucelený pohľad na celkový vývoj Covid-19!

GCI index sleduje zo 70% dynamické a z 30% semidynamické parametre a vyhodnocuje ich na základe dvoch indexov: 

1️⃣ GCI Recovery Index (index uzdravenia) - hovorí o tom ako sa krajine darí v opatreniach na ceste k potlačeniu Covidu-19. 

HODNOTÍ:

▪️Počet aktívnych prípadov v celej populácii = celkový počet potvrdených prípadov znížený o počet vyliečených a o počet úmrtí na Covid-19

▪️Počet vyliečených osôb na celkový počet potvrdených prípadov

▪️ Počet testov na celkový počet potvrdených prípadov

▪️Opatrenia krajín týkajúce sa testovania a trekovania kontaktov s potvrdenými prípadmi

2️⃣ GCI Severity Index (index závažnosti) - hovorí o tom ako sa krajine darí v opatreniach zabrániť úmrtiam z dôvodu Covid-19.

HODNOTÍ: 

▪️potvrdené prípady za celú populáciu

▪️proporcionálna úmrtnosť z dôvodu COVID-19, ku celkovej úmrtnosti

Prečo to vlastne všetko píšem a vysvetľujem?

Lebo čuduj sa svete, ale: 

SLOVENSKO JE v GCI - Globálnom Covid-19 indexe na 183. MIESTE Z CELKOVÉHO POČTU 184 SLEDOVANÝCH KRAJÍN, t.z. druhé NAJHORŠIE NA SVETE!

“Gratulujem” Igorovi Matovičovi! Spadnúť z prvého na predposledné miesto na svete v boji s Covidom, to je fakt umenie!

V údajoch GCI sú uvedené len oficiálne potvrdené údaje WHO a nie z nespoľahlivého Matovičovho celoplošného antigénového testovania! Matovič nás svojim nezmyselným plošným testovaním len opakovane “znásilňuje” a vyžíva sa v tom, ako sa mu darí manipulovať celý národ!

Slovensko sa potáca od ľavého mantinelu k pravému mantinelu! To je aj vyjadrenie extrémneho myslenia Igora Matoviča, ktorý zo Slovenska robí krajinu tretieho sveta!

Hanba, hanba a ešte raz hanba
Zdroj: https://www.facebook.com/LadislavKamenickyOfficial/posts/3469255049776580