Reakcia ministra Jána Richtera na vyjadrenia Richarda Sulíka v relácii RTVS O 5 minút 12.

24.10.2018 Tlačové správy Tlačové správy

Reakcia ministra Jána Richtera na vyjadrenia Richarda Sulíka v relácii RTVS O 5 minút 12.


Richard Sulík sa v nedeľu v relácii RTVS O 5 minút 12 zásadne mýlil aj v súvislosti s aktuálnym celoplošným poskytovaním rodičovského príspevku všetkým rodičom bez ohľadu na to, či predtým pracovali alebo nie.
Tvrdí : „ tá žena, ktorá bola úspešná, ktorá zarábala, pre ňu je v tom prípade dieťa ekonomickým trestom..“ A sarkasticky dodal: „...toto sociálna vláda nezmení..." Ako sa vyjadril, bolo by spravodlivejšie, ak by bol rodičovský príspevok naviazaný na mzdu, t.j. ak by matky, ktoré pracovali, mali tento príspevok vyšší.
Je preto potrebné pripomenúť isté skutočnosti, na ktoré pán Sulík buď zabudol, alebo jednoducho chce zabudnúť a dnes zavádza verejnosť s cieľom dehonestovať všetko a za každú cenu.
V roku 2010,  za prvej vlády Roberta Fica,  bol zavedený rodičovský príspevok pre pracujúcich rodičov 256 € a pre nepracujúcich 164  €. Túto „zásluhovú“ diferenciáciu však zrušil exminister Jozef Mihál, v tom čase nominant strany SAS, ktorý od roku 2011 stanovil  jednotnú sumu rodičovského príspevku, vtedy vo výške 190 eur. Ako je známe, celkovo pri tomto „spriemerovaní rodičáku“ na mamičkách ešte nehanebne ušetrili...


Najvýraznejšou výzvou pri podpore rodín s malými deťmi bolo pre mňa a vládu SR v minulých rokoch zlepšovanie pomoci štátu k zosúladeniu rodičovských a pracovných povinností mamín a otcov. Preto sme od začiatku mája 2017 výšku mesačného materského zvýšili zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy, čo je už prakticky  100 % čistej mzdy, ktorú mal rodič dieťaťa pred odchodom na materskú dovolenku. Maximum v tomto roku predstavuje 1 394 €, od 1. januára 2019 už bude vo výške až 1 458 €, logicky tým významne stúpa aj priemerné materské všetkých rodičov.
Dĺžka materskej je 34 týždňov a v prípade osamelej matky dokonca 37 týždňov, čím sa radíme medzi štáty s najdlhšou materskou v rámci krajín OECD aj EÚ.
Aktuálne budú poslanci hlasovať o našom návrhu s možnosťou súbežného poberanie dávky materského u otca aj maminy – každého na iné dieťa.  Som presvedčený, že rodinám veľmi pomôže, ak otec bude môcť čerpať svoju materskú na staršie dieťa a mamina zase svoju s ich mladším potomkom.
Rodinám sme podali pomocnú ruku napr. aj úspešným projektom Rodina a práca. Do pilotného projektu sa zapojilo viac ako 750 zamestnávateľov, pričom bolo podporených takmer 1500 nových flexibilných pracovných miest pre rodičov malých detí, firmy zároveň zriaďovali detské kútiky . Na tento projekt nadväzujú naše ďalšie  projekty s celkovou alokáciou 13 miliónov €, čím inšpirujeme naše firmy, ktoré už tradične flexibilné úväzky veľmi neponúkajú.
Zabezpečeniu bezpečných, kvalitných a dostupných služieb starostlivosti o deti prispievajú aj tzv. investičné rezorty, kde na podporu vzniku nových kapacít škôlok ponúkajú desiatky miliónov eur z IROP, pridáva sa aj samospráva.
Pripomeniem, že rodičom, ktorí sa rozhodnú ísť pracovať do dovŕšenia troch rokov veku ich dieťaťa ponúkame  príspevok na starostlivosť, ktorý sme zvýšili až do 280 € mesačne na každé dieťa.
Toto sú niektoré z našich opatrení v prospech mladých rodín, na ktoré máme veľmi pozitívnu odozvu aj zo strany širokej verejnosti. Mohol by som pokračovať zásadnými zmenami v prospech mamín a otcov, ktorí sa starajú o svoje ťažko postihnuté deti, či svojich rodičov, alebo tie v prospech znevýhodnených ľudí na Slovensku a ich osobných asistentov, a pod. Je však pravdepodobné, že predseda SAS o všetkých krokoch, ktoré sme urobili v posledných rokoch v tejto oblasti na Slovensku ešte nepočul.

Navyše, ako som sa neraz vyjadril, nie len mojou ambíciou naďalej ostáva to, aby sa ešte raz v priebehu tohto volebného obdobia riešila otázka zlepšenia príjmu rodičov malých detí. Možnosťou je výraznejšie zvýšenie rodičovského príspevku mimo procesu valorizácie, alebo ďalšie predĺženie materskej dovolenky.
Nesporným faktom zároveň ostáva, že Slovensko patrí dlhodobo aj medzi krajiny s najdlhšou rodičovskou dovolenkou, až do 3 rokov veku detí, v prípade nepriaznivého zdravotného stavu až do 6 rokov. Dokonca sme za to aj dlhodobo kritizovaní a skrátenie rodičovskej dovolenky patrí medzi hlavné odporúčania medzinárodných organizácií, ktorých členom je aj SR . S tým však zásadne nesúhlasíme.

Mimochodom, pán Sulík vo včerajšej relácii ešte okrem iného spomenul, že  „... obedy zadarmo je len lacný, primitívny populizmus. To je kupovanie voličov, nič viac...“ Samozrejme... pre stranu SAS je takou evidentne aj celá sociálna a solidárna politika štátu. Jej predseda veľmi zavádzajúco tvrdí, že dnes každé dieťa zo sociálne slabšej rodiny dostáva obed zadarmo. Opäť musím konštatovať, že to nie je pravda. Dnes má nárok na obed zadarmo dieťa z rodiny v hmotnej núdzi, čo je však veľký rozdiel. Mnohé rodiny s príjmami okolo minimálnej mzdy nárok nemajú, pritom pri 2, či 3 deťoch pre nich znamenajú výdavky na obedy každý mesiac zásadný problém pre rodinný rozpočet! Takže aj tieto vyjadrenia pána Sulíka možno vnímať buď za úplnú nevedomosť, alebo za cielené zavádzanie a skresľovanie reality tak, ako sa mu to práve hodí.