Tlačová beseda predstaviteľov strany SMER - SDD na tému: SMER - SSD mal pri obrannej dohode s USA pravdu!

24.05.2023 Tlačové správy, Videá Tlačové správy, Videá

Dnes vedenie strany SMER – SSD na tlačovej besede reagovalo na obrannú zmluvu medzi Slovenskou republikou a USA, kde, ako sa ukázalo, mal SMER pravdu. Predseda strany Robert Fico dnes opäť otvoril túto tému, nakoľko včera vláda Českej republiky podpísala podobnú zmluvu s USA, pričom česká ministerka obrany ju bola podpísať priamo v Spojených štátoch. Ako R. Fico uviedol, názor jeho strany je dlhodobo známy. „Zmluva o obrannej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky  a vládou Spojených štátov amerických umožňuje ozbrojeným silám spojených štátov robiť si na území Slovenskej republiky, čo len chcú. Súčasťou tejto dohody sú aj konkretizované priestory, v tomto prípade je to vojenské letisko Kuchyňa a potom je to letisko Sliač, kde sa majú sústreďovať aktivity spojených štátov a my sme túto dohodu označovali za dohodu, ktorá je mimoriadne nevyvážená v neprospech Slovenskej republiky,“ povedal R. Fico. Preto poslanci za SMER túto zmluvu nepodporil, navyše priamo v prítomnosti veľvyslanca USA na rovinu povedali, že v prípade účasti strany vo vláde má SMER záujem okamžite otvoriť rokovania o tejto zmluve „vďaka“ jej nevyváženosti.


R. Fico uviedol rozdiely zmlúv, v tej našej bola výrazná kritika vlády, že sa dobrovoľne vzdala v prospech USA právomocí vykonávať trestné súdnictvo. Teda ak príslušník OS USA spácha na území SR trestný čin, že to budú stíhať a vyšetrovať slovenské orgány. Zopakoval, že je zbytočné nad akékoľvek predstavy o suverenite a zvrchovanosti dať USA na zvrchovanom území SR takúto obrovskú výsadu. „V praxi to znamená, že môže príslušník ozbrojených síl Spojených štátov amerických podľa dohody spáchať akýkoľvek trestný čin a tento trestný čin podľa dohody nebude môcť riešiť Slovenská republika ako suverénny štát. Je tam však ustanovenie, ktoré hovorí, že ak ide o prípady, ktoré majú pre Slovensko osobitný význam, tak Slovenská republika môže povedať Spojeným štátom americkým, teraz si berieme naspäť tú našu právomoc rozhodovať o týchto trestných činoch a my chceme o tomto trestnom čine rozhodovať. Tento istý koncept má v zmluve aj Česká republika. Dohoda, ktorú podpísala vláda Slovenskej republiky a ktorú podpísala aj pani Čaputová hovorí, že Spojené štáty, ozbrojené sily majú povinnosť oznámiť Slovenskej republike trestné činy, ktoré spáchajú príslušníci ozbrojených síl Spojených štátov amerických, s výnimkou všetkých trestných činov, za ktoré je možné uložiť pokutu alebo trest odňatia slobody do troch rokov. Pýtame sa, prečo Česká republika dala do svojej dohody, že ozbrojené sily Spojených štátov amerických musia oznámiť všetky trestné činy, s výnimkou trestných činov, kde je trestná sadzba iba do jedného roka.“


Ďalej česká zmluva hovorí, že české orgány môžu popritom okamžite zahájiť viesť vyšetrovanie údajných trestných činov, aby zabezpečili náležite zhromažďovanie dôkazov pre prípad, že by české orgány sa rozhodli si zobrať naspäť tú jurisdikciu, teda ak sa jedná o trestný čin, kde môžu české orgány žiadať vyšetrovanie, od začiatku môžu vyšetrovať všetko. Na Slovensku nie, tu sa počas obdobia, kým sa vybavia formality, kým americkej strane oznámime, že to chcem vyšetrovať, akékoľvek dôkazy sa môžu zlikvidovať.


Navyše pokiaľ ide o dohody, hovorí sa tu, že pri trestných činoch sa amerických vojakov zisťuje, či boli spáchané v súvislosti s výkonom služobnej povinnosti. Slovenská dohoda povedala, že či to bolo spáchané v súvislosti s výkonom to povie nadriadený vojaka, pričom česká zmluva hovorí, že pokiaľ sa české orgány domnievajú, že okolnosti prípadu vyžadujú preskúmanie takéhoto osvedčenia nadriadeného veliteľa daného vojaka, české orgány môžu okamžite zahájiť konzultácie a orgánmi USA a majú priamo žiadať, aby osvedčenie bolo potvrdené najbližším vyšším vojenským stupňom USA.


Poslanec za SMER – SSD Boris Susko vymenoval skutky, ktoré nemusia ohlasovať pri ich spáchaní, ako napríklad trestný čin usmrtenia z nedbanlivosti, napríklad pri dopravných nehodách, ublíženie na zdraví a to z nedbanlivosti alebo úmyselne, šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, ohrozovanie pohlavnými chorobami, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hromadným účinkom, neposkytnutie pomoci, krádež, sprenevera, neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla, trestný čin podvodu, neoprávnené obohacovanie, atď.. Dodal, že toto je nevídané a v porovnaní s Českou republikou sme na tom ďaleko horšie.

Zdroj: https://fb.watch/kJY2q3dosN/