Tlačová konferencia zástupcov strany SMER - SD na tému: Spoločné vyhlásenie zástupcov strany SMER - SD

21.05.2021 Tlačové správy, Videá Tlačové správy, Videá

Predseda strany SMER - sociálna demokracia Robert Fico na tlačovej konferencii uviedol, že v krajinách Európskej únie je bežné, aby zástupcovia dôchodcov spolupracovali so zástupcami sociálno-demokratických strán. Aj v našom prípade ide o dlhoročnú tradíciu, ktorá vyústila v množstvo pozitívnych výsledkov, ktoré pomohli postaveniu seniorov v spoločnosti.  

Veľmi nás však rozrušujú vyjadrenie predstaviteľov vládnej koalície, ktoré si za posledných 30. rokov nedovolil povedať nik z verejne činných osôb. Neúcta a urážanie seniorov je poburujúce. Vyjadrenia však nie sú všetko, vládna koalícia neustále robí kroky, ktoré smerujú k zhoršeniu sociálnej situácie seniorov na Slovensku. 

Určite si verejnosť spomína aj na výrok predsedníčky poslaneckého klubu SaS, pani Zemanovej, ktorá v otázke zaradenia seniorov v očkovaní na posledné miesto uviedla, že je to preto, lebo seniori už nevytvárajú ekonomickú hodnotu. Je to rovnaké, ako keby táto strana povedala, že keď nie sú seniori ekonomicky aktívni, tak nemajú právo na rovnaké zaobchádzanie. Ďalší výrok patrí napríklad Igorovi Matovičovi z OĽaNO, ktorý opisoval atmosféru na koaličných radách. Uviedol, že podľa niektorého z koaličných partnerov je 2 tisíc eur na záchranu života prostredníctvom nákupu liekov príliš veľa. Uviedol, že sa tam bavia štýlom, že ak niekto zomrie, je to dobre, lebo ušetríme na dôchodkoch. 

Ako sa majú pri takýchto vyjadreniach cítiť seniori? Nikto sa od týchto výrokov nedištancoval, čo značí, že sa takto aj v skutočnosti bavia. Dokazuje to, že vo vládnej koalícii si osvojila hanebnú filozofiu – ten dôchodca je dobrý, ktorý je mŕtvy. Jednoducho preto, lebo ušetria peniaze na dôchodkoch. SMER - SD ostro kritizuje a protestuje proti takýmto výrokom. Vyjadrujeme zároveň aj obrovské zahanbenie, že takíto ľudia sú predstaviteľmi tohto štátu a hlavne, že sú neuveriteľne neúctiví k ľuďom, ktorí na Slovensku vytvárali veľmi dôležité hodnoty. 

Seniori významne prispievajú k domácej spotrebe, ktorá má byť ťahúňom domáceho rastu. Míňajú svoje peniaze v domácej ekonomike, starajú sa o vnúčatá, nielen v časoch pandémie, čím uľahčujú rodinný život, zveľaďujú životné prostredie, stávajú sa producentami dôležitých potravín alebo je tu rovnako aj viac 100 tisíc dôchodcov, ktorí stále pracujú. Nik dnes nemôže spochybniť, že je tu strieborná ekonomika, ktorá je pre chod štátu mimoriadne dôležitá a to znamená, že seniori stále vytvárajú ekonomickú hodnotu. 

Strane SMER - SD ide o to, aby táto významná spolupráca pokračovala aj ďalej. Spoločne došlo k presadeniu zastropovania veku odchodu do dôchodku. Ak bude strana SMER - SD opäť vo vládnej koalícii, tak sa okamžite k tomuto inštitútu Slovensko vráti  a obnoví sa. Nechceme, aby ľudia, obrazne povedané, zomierali pri sústruhu. Stále platí sľub strany SMER - SD, že znovu zavedieme 13. dôchodky, ktoré táto vláda nahradila sociálnou dávkou, a dokonca ich vyplatíme aj spätne, pretože strany terajšej vládnej koalície oklamali voličov, keďže najprv za toto opatrenie v minulom volebnom období hlasovali a potom ho hneď po parlamentných voľbách zrušili. Určite SMER - SD zruší aj kontroverzný zákon, ktorý umožňuje zamestnávateľom bez akéhokoľvek dôvodu ukončiť pracovný pomer s človekom v momente, keď dosiahne dôchodkový vek. Tento zákon už dokonca atakujeme aj na Ústavnom súde.  

S Jednotou dôchodcov Slovenska (JDS) bude strana SMER - SD spolupracovať na spoločnom stanovisku k pripravovanému návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme, ktorým sa opäť ruší dôchodkový strop, ale sa zároveň aj zavádzajú také podmienky, že ľudia budú odchádzať do dôchodku vo veľmi vysokom veku.  

Zástupcovia JDS na spoločnej tlačovej konferencii uviedli, že v mene takmer 1,5 milióna dôchodcov na Slovensku odsudzujú vyjadrenia zástupcov vládnej koalície voči seniorom. Predstaviteľov vlády žiadajú, aby sa takýchto invektív vyvarovali. Zároveň žiadajú, aby sa všetky zákony týkajúce sa dôchodcov prijímali s ich vedomím, a aby im už ďalej neškodili.  

Exminister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter na margo spoločného stretnutia podotkol, že problematika ústavného zákona o zabezpečení v starobe je dnes jedným z najproblematickejších bodov. Zrušenie zastropovania veku odchodu do dôchodku strana SMER - SD jednoznačne nemôže podporiť. V koalícii panuje absolútna nezhoda v oblastiach, akými sú napríklad rodičovský bonus, pri ktorom vyčíslili, že bude ročne stáť 600 miliónov eur, ale zároveň naň v koalícii neexistuje žiadna dohoda. Koalícia zároveň oklamala ľudí pri odchode do dôchodku, pretože zmenila garanciu na vek odchodu. Dnes zatiaľ existujú dve možnosti, a to ísť do dôchodku vo veku 64 rokov, ale tiež plánujú od roku 2023 zaviesť 40 odpracovaných rokov a až potom možnosť odísť do dôchodku. Ale aj toto je podmienené strednou dĺžkou života, čo znamená, že to neskôr môže byť 41 rokov, potom 42 rokov a stále viac a viac. JDS nebola k tomu zákonu dokonca ani prizvaná, čo je neprijateľné, vláda tým spáchala podvod na ľuďoch.

Zdroj: https://fb.watch/5DyL1j2bTq/