SMER - SSD odmieta kupčenie s hlasom ľavicového voliča

18.09.2023 Videá Videá