Aj tak sa dá...

26.03.2020 Blogy, Facebook Blogy, Facebook

Výmenou vlády sa na Slovensku nevymenilo len politické zoskupenie, ale nemôžem si pomôcť, zo dňa na deň mám istejší pocit, že aj spoločenské hodnoty, mnohé bez náznaku „chrbtovej kosti“. Pred voľbami - a vlastne počas celých dvoch rokov môjho funkčného obdobia - sa v istých médiách objavovala kritika adekvátnosti môjho vzdelania a skúseností k postu šéfky rezortu kultúry. Ešte som poriadne nestihla vyjsť z prezidentského paláca s poverením v ruke a už boli na námestiach tí „kompetentní“ – a hodnotili... Skúsim im teraz otvoriť oči. Možno už majú viac času na čítanie. Viac ako dve desaťročia práce v Slovenskom rozhlase / dnes RTVS / na rôznych postoch - redaktorka, moderátorka, vedúca Redakcie spravodajstva a publicistiky – v archíve RTVS sa nachádza viac ako tri tisíc mojich príspevkov, ucelených relácií, dokumentárnych pásiem... Ďalšia inštitúcia - Park kultúry a oddychu. Ako programová manažérka som sa stretávala (tak ako hovorí už názov) s kultúrou na dennodennej báze v mnohých podobách. Štátna vedecká knižnica - síce krátke, ale veľmi príjemné obdobie, čuduj sa svete - opäť plné výstav, koncertov a...kultúry. Popri zamestnaní – práca predsedníčky kultúrnej komisie VÚC a členka komisie kultúry Mesta Banská Bystrica. Viac ako dvanásť rokov. Usudzujem, že podľa trendov novej vlády sú nároky oveľa nižšie. Aby ste sa stali kompetentným ministrom kultúry SR a v súčasnosti naplnili kritéria odborníka a mohli teda byť ministerkou, stačí vám vysokoškolské vzdelanie - dejepis, slovenský jazyk a literatúra. Príslušná prax asi až taká potrebná nie je, toto stačí, aby ste boli v liberálnom svete odborníkom. Momentálna realita na Ministerstve kultúry SR. Preto, že som poznala celoslovenskú realitu v našich kultúrnych (nielen štátnych) inštitúciách, mojou snahou bolo vytvoriť systém širokospektrálnej podpory – napríklad aj osvetovým strediskám, pretože tie, chvalabohu, stále sú významnými nositeľmi a šíriteľmi kultúry v krajine, ochotníckym či “vuckárskym“ divadlám – formou 4 miliónovej dotácie cez FPU pri príležitosti Roku slovenského divadla a pokračovať by som mohla ďalej. Obyčajná vyvážená podpora celého rezortu a kultúry naprieč Slovenskom. Zatiaľ som zaregistrovala len to, že nová pani ministerka si všimla z 30-tich dve naše inštitúcie. Budem jej držať palce, aby našla mešec z gumy - ak niekomu chce pridať - zákonite musí inde ubrať. Zrejme nový „transparentný“ model financovania ... Veľmi pozorne budem (a myslím, že nebudem sama) v kultúrnej obci v rámci celého Slovenska sledovať – komu sa bude odoberať. Zdá sa, že sme na Slovensku otvorili nové dvere hodnôt, ktorým človek s chrbtovou kosťou bude len ťažko rozumieť.Zdroj: https://www.facebook.com/lassakova.lubica/posts/447528549349070