Naša skúsenosť, prax potvrdili, že medzinárodné vzťahy sa nemôžu budovať a stavať na hierarchistickej nadradenosti

26.11.2021 Blogy, Facebook Blogy, Facebook