AK CHCEME BUDOVAŤ ÚSPEŠNÝ OBRAZ NAŠEJ KRAJINY VO SVETE, NESMIEME OBCHÁDZAŤ HLAVNÉ MESTO

27.11.2019 Články, Facebook Články, Facebook

AK CHCEME BUDOVAŤ ÚSPEŠNÝ OBRAZ NAŠEJ KRAJINY VO SVETE, NESMIEME OBCHÁDZAŤ HLAVNÉ MESTO

Moja politika je postavená nie na budovaní ideologických a politických múrov, ale na zodpovednom riešení problémov. V Bratislave žijú a pracujú ľudia z celého Slovenska a hlavné mesto je vstupnou bránou a prezentáciou našej krajiny. Preto sme mu dnes pomohli rovno v dvoch rovinách - odpustili sme mu dlh v hodnote 10 miliónov eur, ktorý sa ťahá už vyše piatich rokov, a rovnako tak dostane hlavné mesto ďalších 10 miliónov eur na svoje projekty. Okrem toho sme ešte rozdelili takmer päť miliónov eur na opatrenia v oblasti dopravnej infraštruktúry a verejnej dopravy, revitalizácie verejných priestranstiev, skvalitnenia životného prostredia, rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, rozšírenia poskytovaných sociálnych služieb a budovania nájomných bytov.

Peter Pellegrini

Zdroj: https://www.facebook.com/pellegrini.peter/posts/1449501525217247