Do roku 2020 sme vykročili v dobrej viere, že sa každému z nás naplnia životné očakávania

02.01.2020 Články, Facebook Články, Facebook

Do roku 2020 sme vykročili v dobrej viere, že sa každému z nás naplnia životné očakávania a tým bude pre nás nový rok výnimočný v tom dobrom slova zmysle. Čakajú nás významné historické míľniky, ktoré formovali našu kultúrnu identitu. Rokom slovenského divadla 2020 oslávime 100. výročie založenia Slovenského národného divadla, ktoré v dejinách otvorilo brány novej ére profesionálnej scény. Budeme pamätať na 190 rokov od uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia v slovenskom jazyku na našom území. Okrúhle výročia narodení si pripomenieme u významných slovenských osobností, ktorými sú: Andrej Sládkovič (200 r.), Martin Kukučín (160 r.), generál Milan Rastislav Štefánik (140 r.), Peter Karvaš (100 r.), Viliam Záborský (100 r.) a Eva Jaczová (100 r.). Oživíme si aj odkaz štúrovcov, pretože 26. marca uplynie 150 rokov od úmrtia národného dejateľa, politika, publicistu, jazykovedca a básnika Michala Miloslava Hodžu. Uctíme si aj pamiatku Jána Palárika (150 r.) a Jozefa Cígera Hronského (60 r.). Verím preto, že v nastávajúcich mesiacoch si spoločne uctíme naše bohaté kultúrne dedičstvo, a tak zanecháme odkaz pre ďalšie generácie. Z úprimného srdca vám v novom roku prajem pevné zdravie, veľa šťastných dní plných lásky, porozumenia a úspechov vo všetkých oblastiach života. Želám Vám, aby ste v roku 2020 stretli veľa dobrých ľudí, medzi ktorými pocítite ľudskosť, slušnosť a vzájomnú úctu. Všetko dobré v novom roku!


ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková


Zdroj:  https://www.facebook.com/lassakova.lubica/photos/a.124154698353125/399758430792749/?type=3&theater