Pripomíname si 29 rokov od smrti A. Dubčeka

08.11.2021 Články, Facebook Články, Facebook

Dnes uplynulo 29 rokov od smrti Alexandra Dubčeka, najvýznamnejšiej osobnosti Pražskej jari, na následky automobilovej nehody z 1. septembra 1992. Jeho snaha o budovanie "socializmu s ľudskou tvárou", ktorú ukončil vstup spojeneckých vojsk 21. augusta 1968, viedla ku demokratizácii života vo vtedajšom Československu. Došlo k zrušeniu cenzúry, otvorili sa možnosti vycestovania do kapitalistickej cudziny, v hospodárskej oblasti sa mala rozbehnúť spoluprácu so západnými firmami, bolo umožnené  drobné súkromné podnikanie a pripravovala sa aj federalizácia Československa. Napriek nezdaru tejto vízie reformy socializmu a dvom dekádam perzekúcii zo strany normalizačného režimu, zostal presvedčeným bojovníkom za sociálne spravodlivú spoločnosť a po novembri 1989 sa vrátil do politického a verejného života. Na konci roka 1989  bol zvolený za  predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR  a v roku 1992 sa stal predsedom Sociálnodemokratickej strany Slovenska. Pre stranu SMER - SD bude A. Dubčeka navždy kľúčovou osobnosťou slovenských dejín, ktorej odkaz si bude vždy pripomínať s úctou a rešpektom.
Zdroj: https://www.facebook.com/smersd/posts/183994340587743