UROBILI SME PRE ĽUDÍ

08.02.2020 Články, Facebook Články, Facebook

Vážime si náročnú prácu všetkých, ktorí sa doma starajú o svojho ťažko zdravotne znevýhodneného príbuzného. Aj preto sme sa rozhodli postupne zvýšiť príspevok na opatrovanie tak, aby dosahoval úroveň čistej minimálnej mzdy. Podarilo sa nám to a od 1. júla 2019 je jeho maximálna výška pre poberateľov v produktívnom veku 430,35 eura. Osobne dúfam, že pri tomto príspevku zostane zachovaná valorizácia, aby aj v ďalších rokoch rástol spolu s rastom minimálnej mzdy.

Títo ľudia si takúto pomoc od štátu rozhodne zaslúžia, pretože sa celodenne s láskou starajú o svojich chorých príbuzných. Pri opatrovaní príbuzného s ťažkým zdravotným postihnutím však nastali aj ďalšie významné zmeny. Napríklad, ak sa rodič stará o nezaopatrené dieťa a nemá príjem zo zamestnania alebo nepoberá dôchodkovú dávku, patrí mu k príspevku ďalších 100 eur.

Zdroj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1418486291655831&id=889169094587556


Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter