VLÁDA MUSÍ POMÁHAŤ ADRESNEJŠIE A VIAC TÝM ČO TO NAOZAJ POTREBUJÚ!

30.03.2020 Články, Facebook Články, Facebook

V čase krízy musíme držať všetci spolu a ťahať za jeden povraz. Dnešné ekonomické opatrenia vlády teda nehodnotím optikou opozičného politika, ale ako manažér, ktorý veľmi dobre pozná fungovanie štátu.
Ponuka vlády pre zamestnávateľov, aby boli schopní udržať pracovné miesta je nielen nedostatočná, ale poukazuje na nepochopenie súčasnej situácie.
Nejde len o automobilky, ale aj množstvo domácich veľkých firiem, ktorým pomoc do ponúkanej výšky jednoducho nič nerieši.
Na veľké firmy sú naviazaní malí a strední dodávatelia a tí tvoria chrbtovú kosť našej ekonomiky. Teda tvoria zamestnanosť.
Pomoc zároveň musí byť adresná a zohľadňovať aj regionálne špecifiká.

Ak sme si nevšimli, že nezamestnanosť v USA už trhá historické rekordy a naznačuje, že zobudenie sa z pandémie nebude ľahké, tak by sme si mali uvedomiť, že naša – na exporte závislá ekonomika – je ešte zraniteľnejšia.
Európska únia a všetci jej významní hráči, ako napríklad Nemecko, poskytujú riadne opatrenia a vlievajú pomoc zamestnávateľom, aby bol po pandémií nábeh na normálne fungovanie síce bolestivý, ale netrval celé roky.

U nás sme sa dočkali riešenia, ktoré je absolútne nedostatočné a takmer vôbec nemyslí na tých čo potrebujú zachraňovať najviac. Ak vláda nezačne rýchlo konať a prijímať dostatočné a hlavne odborne fundované rozhodnutia, za pár mesiacov sa môžeme ocitnúť na Slovensku s obrovskou nezamestnanosťou. Nehovoriac o prehlbujúcich sa rozdieloch medzi bohatými a chudobnými, ktoré po rokoch vlády sociálnej demokracie môžu znovu narásť do nepredstaviteľných rozmerov!https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/547030-stat-sa-pokusa-zachranit-firmy-postaci-sedem-opatreni/?fbclid=IwAR3n12lpWNb4957rLd1FudKH3kTs4jqVSmFEDrVithKASnKgInSMZ_Hh1SQ