Žiadne povinné kvóty pri prerozdeľovaní migrantov!

07.10.2020 Články, Facebook Články, Facebook

Dnes som sa zúčastnil videokonferencie predsedov zahraničných výborov krajín V4 + tri pobaltské krajiny - Litva, Lotyšsko a Estónsko. Napriek tomu, že sme sa nemohli osobne stretnúť kvôli korone, rokovanie malo zmysel. Okrem aktuálnej covid krízy a zosilňujúcej sa ekonomickej krízy, ktorým sme prirodzene venovali veľa času, sme prebrali aj témy v rámci EÚ týkajúcej sa plánu obnovy na zmiernenie dopadov krízy, rovnako i rozpočtu pre budúce programovacie obdobie.

Konferencie sa zúčastnili aj dvaja ministri zahraničných vecí (z Poľska a Lotyšska), ktorým som položil priamu otázku, aký majú názor na návrh novej migračnej politiky predloženej Európskou komisiou. Potešilo ma, že zdieľajú rovnaký názor ako my diplomatickou rečou - ŽIADNE POVINNÉ KVÓTY PRI PREROZDEĽOVANÍ MIGRANTOV.Zdroj: https://www.facebook.com/www.jurajblanar.sk/posts/3538280012896657