Mimoriadna situácia si vyžaduje aj mimoriadne opatrenia

17.03.2020 Tlačové správy, Videá Tlačové správy, Videá

Pandémia koronavírusu zasiahla celý svet a žiaľ sa nevyhla ani nášmu milovanému Slovensku ??. Ako minister financií si samozrejme uvedomujem, že bežní ľudia, ale aj firmy, sa môžu dostať do vážnych finančných problémov. Obmedzenia, ktoré prijal krízový štáb a vláda, sú však veľmi potrebné, aby sa koronavírus nešíril tak rýchlo, ako to vidíme v Taliansku či Španielsku. Na prvom mieste je zdravie a životy našich občanov, ktorých musí každá vláda prednostne chrániť! Musíme však reagovat aj na možné ekonomické dôsledky. Zúčastnil som sa rokovania na Ministerstve hospodárstva SR, kde bolo zo strany zamestnávateľských združeni v spolupráci s MH SR predstavených 13 opatrení. Ide o opatrenia, ktoré si môžu vyžadovať legislatívne zmeny, a preto je nevyhnutné, aby začal parlament čím skôr fungovať, a aby nová vláda spravila nevyhnutné rozhodnutia. Za účelom kontinuity som zriadil dve pracovné skupiny:
- pre dane a odvody a
- pre finančný trh.
Nový minister financií sa tak bude môcť ľahšie ujať funkcie a riadiť prácu týchto skupín. Doba je vážna a na dennej báze je potrebné riešiť problémy, ktoré nám tieto bezprecedentné udalosti prinášajú. Držme si všetci palce, nech to spoločne zvládneme.

Zdroj: https://www.facebook.com/Kamenicky/videos/2646332828985631/