Tlačová beseda predsedu strany SMER - SD R. Fica za účasti advokátov M. Paru, T. Gašpara a R. Kaliňáka na tému: Očistec a nové nahrávky

27.10.2022 Tlačové správy, Videá Tlačové správy, Videá

R.FICO: KONEČNE SA NAŠLI SUDCOVIA ŠTS ODMIETAJÚCI ŠPINAVOSTI ZO STRANY NIEKTORÝCH PRÍSLUŠNÍKOV NAKA, KTORÉ KRYJE LIPŠICOVA ÚŠP

Dnes sa v centrále strany SMER – SD uskutočnila tlačová beseda Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Mareka Paru a Tibora Gašpara ku kauze Očistec. V úvode R. Fico uviedol príslovie „keď zbrane rinčia, múzy mlčia“, čo sa v prípade Slovenska nevzťahuje iba na múzy, ale aj na demokraciu a na diskusiu o právnom štáte. Opäť potvrdil, že napriek tomu, že na Slovensku máme rôzne problémy spojené s neschopnosťou súčasnej vlády, odmieta ignorovať vyšetrovateľov NAKA a prokurátorov na Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorí krivia právo a likvidujú demokraciu v tomto štáte, ktorí sa neštítia ničoho, len aby sa dostali k akýmkoľvek výsledkom. Ako prvý prípad spomenul R. Fico rozhodnutie sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici, ktorý prerušil trestné stíhanie v kauze Očistec a podal návrh na začatie konania pred Ústavným súdom SR. Čo je postup podľa zákona, no nehrá do kariet médiám, a už vôbec to neladí so záujmami, ktoré má Matovič, Mikulec, Lipšic a ďalší. Podľa jeho slov špeciálny prokurátor Lipšic nemá čo stáť na čele špeciálnej prokuratúry a tým, že tam je, vylučuje celú špeciálnu prokuratúru v konaniach vo veciach, ktoré sa týkajú strany SMER - SD. „Rovnako tento prípad potvrdzuje, že s vysokou pravdepodobnosťou sú niektorí sudcovia na ŠTS klamaní. Celé prípravné konanie je zmanipulované až po podanie obžaloby, všetko je vymyslené na základe udavačov a to sa podhodí sudcom ŠTS. Niektorí podľahli tlaku a poslali mnohých nevinných ľudí do výkonu väzby na dlhé obdobie. Ale našťastie sú aj sudcovia na Špecializovanom trestnom súde, ktorí povedali nie, my tieto špinavosti, ktoré robíte v prípravnom konaní páni na NAKA, určite pod dohľadom pána Lipšica a ďalších prokurátorov, nebudeme rešpektovať a začali sa správať veľmi zákonne,“ uviedol R. Fico.. Pokiaľ ide teda o rozhodnutie sudcu v kauze Očistec, jediné, čo sa bude riešiť na Najvyššom súde SR bude, či trestné stíhanie má alebo nemá pokračovať a je fakt, že Ústavný súd SR musí rozhodnúť, či ustanovenia, na ktoré poukazoval sudca vo svojom návrhu sú alebo nie sú v súlade s ústavou. A keďže kauzu Očistec umelo vložili do kauzy Súmrak, je nutné, aby okamžite boli prerušené aj všetky procesné úkony v kauze Súmrak až do rozhodnutia Ústavného súdu SR. 

Advokát Marek Para dodal, že Daniel Lipšic, či už odborne alebo morálne nemá čo robiť na svojom mieste, o tom nepochybuje nikto. V kauze Očistec od počiatku namietal zaujatosť prokurátorov Dr. Šúreka a Dr. Repu a ich nezákonné kroky, ktorí o námietkach sčasti rozhodli, ale o jednej konkrétnej neboli schopní rozhodnúť, preto Dr. Repu zrazu neevidovali ako dozorového prokurátora a začali argumentovať, že nakoľko už do budúcna nebude dozorovým prokurátorom, tak v námietke ani konať nebudú. Vzhľadom na neskoršie zistený procesný pomer D. Lipšica ku kauze Očistec, kedy vystupuje ako poškodený a zároveň pre existujúce dôkazy o manipulácii trestnej veci Očistec, v ktorej sú dôvodne podozriví prokurátori ÚŠP, podali návrh na odňatie veci s požiadavku, aby buď vyššia prokuratúra alebo na rovnakom úseku ako je ÚŠP objektívne dozorovala tento prípad, vykonala relevantne dostupné dôkazy a dospela k rozhodnutiu, čo však podľa zákona nebolo možné. „Generálna prokuratúra nám odpísala, že napriek tomu, že naše argumenty sú kvalitné, vecné a správne, nemôže podľa zákona rozhodnúť. Obdobnú odpoveď dostali ostatní obhajcovia v tejto veci. Je preto úplne relevantné, ak sa súd domáha toho, aby ústavný súd posúdil, či článok 46 ústavy, ktorý hovorí o nároku každého na spravodlivé konanie pred nestranným správnym orgánom, pred prokuratúrou je v rozpore alebo je v súlade so zákonnou úpravou,“ vysvetlil M. Para.

Uviedol tiež, že kauza Súmrak a jeho kauza Kajfáš je logicky závislá, tzv. súvisiaca kauza s hlavnou kauzou Očistec, a pokiaľ sa nedospeje k výsledku v kauze Očistec, nemá racionálny význam pokračovať ani v týchto kauzách. Mediálne výstupy pri kauze Súmrak však veľmi tendenčne boli plne zaujatých vyjadrení Dr. Masára a Dr. Harkabusa, no ich zaujatosť bola napadnutá. Čiže nárok na odňatie veci vzniká vtedy, ak na úseku ÚŠP nie je možné predpokladať žiadne objektívne konanie. Ak je však poškodený D. Lipšic, ak sú zaujatí, prípadne podozriví z manipulácií vrcholní predstavitelia danej prokuratúry, vec musí byť odňatá a na to musí byť vytvorený zákonný predpoklad. „Pre mňa prekvapivé bolo sledovať jedného z obhajcov obvineného, trvalo spolupracujúci aj vo veciach, kde je to až zarážajúce, Ing. Slobodník a jeho obhajca sledovať jeho vyjadrenia, ktoré boli absolútne scestné. Jednak robil prácu prokuratúry a na druhej strane išiel až proti záujmom klienta. Ja som v minulosti zažil určitú farbosleposť doktora Lipšica a doktora Kubinu, kedy v talári s modrými farbami, čo je príznačné pro obhajobu, sedeli na strane prokurátora, až potom si uvedomili, že to nie je prípustné, tak tie taláre vyzliekli. Ale v súčasnosti doktor Kubina absolútne rozporuje práva jeho klienta a stavia sa na záujem špeciálnej prokuratúry. Nech si každý urobí svoj obraz o tomto výjave, ale vyznieva to veľmi kuriózne,“ podotkol M. Para. Povedal, že zároveň vníma totožnosť kauzy Očistec, Súmrak, Kajfáš s kauzou vyšetrovateľky D. Santusovej, kedy bolo vznesené obvinenie Čurillovcom. Tí keď už nevedeli, čo napísať do obvinenia D. Santusovej, tak ideálne bolo spojiť ju s kauzou Očistec. Tá je síce celá zmanipulovaná, ale najlepšie je na ňu napojiť akúkoľvek kauzu, kde je niekto nepohodlný. Potvrdil, že je v rozpore s primárnou právnou logikou, ak sudca sleduje legitímny cieľ, aby sa prokurátori obávali výsledku a toho, že do budúcna v každej kauze budú mať obvinení možnosť odňať trestnú vec z krivého dozoru úšp pod vedením Lipšica. 

R. Fico ďalej pripomenul, že bola schôdza NR SR iniciovaná SMERom, kde SMER pripravil návrh uznesenia, ktoré hovorilo o krivení právneho štátu. Táto schôdza bola otvorená a po tom, čo na schôdzi bolo povedané, mnohým stáli chlpy na rukách a nikto z koalície nebol schopný sa postaviť a vyvrátiť jediný dôkaz. Presvedčivosť argumentov viedla stranu Sme rodina, aby podporila návrh uznesenia. V rámci tejto schôdze bolo identifikovaných niekoľko druhov udavačov, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu, aby sa dal vytvoriť príbeh, na základe ktorého boli posielaní ľudia do väzby. Veľa sa hovorilo o univerzálnom svedkovi Makóovi, o Slobodníkovi, ktorý si nič nepamätá. R. Fico uviedol, že dnes by sa rád venoval udavačovi Petrovovi, alias Tigrovi. Ten spolu s Dömötorom a Zemanom na základe požehnania od ministra vnútra a vtedajším prezidentom policajného zboru umožnili ujsť pred zásahom polície. Petrov figuruje v podstate vo všetkých veciach. Bývalý prezident policajného zboru Tibor Gašpar má k dispozícii dokument, ktorý je súčasťou vyšetrovacieho spisu, kde svedok charakterizuje udavača Petrova. Ten rozprával do výpovede nasledovné skutočnosti. „Z rozprávania Petrova mám vedomosť, že to, čo sa dnes na Slovensku deje, je následkom šialeného plánu chystaného Slobodníkom, Matovičom, Lipšicom, Petrovom a spol“. Ďalšia citácia znie: „Viem o tom, že po voľbách chodili za Petrovom poslíčkovia od Matoviča, koho majú posadiť na akú stoličku, aký post treba strategicky obsadiť“, uviedol. Preto T.Gašpar reagoval, že ak sa niekto snažil vykresliť zločineckú skupinu, ktorá mala pôsobiť priamo v jeho okolí, tak toto je priamy popis zločineckej skupiny, ktorá od roku 2020 organizuje stíhanie nominantov strany SMER alebo jej členov a ktorá organizuje džihád. 

Tibor Gašpar uviedol ďalej: „Niekedy v období apríl, máj, jún ma vyhľadal Peter Petrov s tým, že ak niečo praskne na tej robote s hasičskými  autami a vozíkmi, musíme všetko hodiť na Kozára a samozrejme Kaliňáka a Sakovú, lebo len takto sa on môže vyhrabať z problémov. Povedal mi, že on mal takú robotu s hasičskými autami, kde ľuďom rozprával, že je to pre Kaliňáka, aby sa ľudia zľakli, nikto za tým ako hlavu celej optimalizačnej schémy nehľadal jeho, Petrova“. Tento citát teda vyjadruje presne úlohu Petrova a kým spôsobom dnes funguje, ako ho zneužívajú OČTK. Posledný uverejnený citát znie: „Viem, že Petrov klamal vo viacerých kauzách. Viem, že buď priamo alebo nepriamo donášal informácie v kauzách Očistec, Mýtnik, Judáš a informácie, ktoré donášal upravil tak, aby vyhovovali vyšetrovateľovi“. Toto je teda evidentne ten zaujatý spôsob práce a právo na spravodlivý proces v prípade T. Gašpara v takomto prostredí nemôže existovať. 

R. Fico ešte pripomenul správu SIS, ktorá odštartovala celý tento problém, jasne povedala už v roku 2021, že manipulujú sa trestné konania a je tu systém udavačov, ktorí sú pripravení potvrdiť a povedať čokoľvek. Politici, ktorí vtedy o tom hovorili verejne, ako napríklad zo strany SMER - SD, mali ísť do väzenia, no to sa nepodarilo, navyše poskytujú relevantné dôkazy, že to, čo správa SIS konštatovala je absolútna pravda. Udavači teda boli definovaní ako ľudia, bez ktorých by politické procesy nemohli byť, klamú a vymýšľajú si. Je tu kategória štyroch alebo piatich najväčších udavačov, a práve Petrov medzi nich patrí. Na tlačovej besede boli prezentované nahrávky Petrova, ktoré potvrdzujú charakter súčasnej situácie a sú dôkazom toho, že od prvého dňa tlačových konferencií strany SMER jej predstavitelia hovoria pravdu. 

Robert Kaliňák na záver uviedol, že v každom prípade je dnes jasné, že ide o systém, ktorý bol založený oveľa skôr, systém, kde skupina ľudí, ktorí páchali závažnú trestnú činnosť dlhodobo spolupracoval riadil ÚŠP. Odkedy bola zverejnená správa SIS o manipulácii káuz si všetci pýtali dôkazy, ktoré SMER postupne predkladá. No mainstreamové médiá si pred nimi zatvárajú oči, lebo sú to podľa nich útoky na policajtov. Toto však nie sú útoky, toto sú nahrávky samotných policajtov. Podľa jeho slov sa niektorí rozhodli na cestu práva a zákonnosti, čo je jediná cesta, ktorá dokáže Slovensko vyviesť z tohto demokratického marazmu.

Zdroj: https://fb.watch/gqri8HuhjP/