Národná rada SRDoc. JUDr. Robert Fico, CSc.
predseda strany SMER - SD
predseda Klubu poslancov NR SR za SMER - SD

JUDr. Martin Glváč
podpredseda Klubu poslancov NR SR za 
SMER - SD
JUDr. Miroslav Číž
podpredseda Klubu poslancov NR SR za 
SMER - SD
Ing. Tibor Glenda
podpredseda Klubu poslancov NR SR za 
SMER - SD