Národná rada SR


JUDr. Ján Richter
predseda klubu SMER - sociálna demokracia
predseda výboru NR SR pre sociálne veci
Ing. Marián Saloň, PhD.
podpredseda klubu SMER - sociálna demokracia
predseda mandátového a imunitného výboru NR SR
doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek
podpredseda klubu SMER - sociálna demokracia
Mgr. PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.
podpredseda NR SR
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo
Ing. Jaroslav Baška
podpredseda výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Mgr. Marcela Čavojová
RSDr. Vladimír Faič
Mgr. Dušan Galis
gen. v. v. PaedDr. Tibor Gašpar
predseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť
podpredseda Ústavnoprávného výbor NR SR
PaedDr. Pavol Goga
Podpredseda výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
Richard Glück
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
podpredseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Ing. Augustín Hambálek
Ing. Ivan Hazucha
Podpredseda výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
MUDr. Jozef Ježík
podpredseda výboru NR SR pre zdravotníctvo
Mgr. Erik Kaliňák
Ing. Michal Kapuš, MBA
Mgr. Daniel Karas
Podpredseda výboru NR SR pre financie a rozpočet
Mgr. Marián Kéry
predseda zahraničného výboru NR SR
Ing. Stanislav Kubánek
Ján Kvorka
MVDr. Boleslav Lešo, Ph.D.
Mgr. Michal Lukša, MBA
Ing. Zuzana Matejičková
Mgr. Ján Mažgút
Jaroslav Mego
Ing. Dušan Muňko
Ing. František Petro
Mgr. Zuzana Plevíková
JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.
JUDr. Justín Sedlák
Ing. Andrej Sitkár
Ing. Peter Sokol
PaedDr. Anton Stredák
Mgr. Michal Stuška
podpredseda výboru NR SR pre európske záležitosti
PaedDr. Peter Šuca
podpredseda osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva
MUDr. Jozef Valocký
podpredseda osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ
PhDr. Jana Vaľová
Ing. Igor Válek
Ing. Ľubomír Vážny
Viliam Zahorčák