O ČOM JE ZODPOVEDNÁ ZMENA?


-Zodpovedná zmena nie je len slogan či kampaň, je to obsah a štýl politiky, ktorú presadzujeme. Mení sa svet okolo nás. Mení sa krajina,  ľudia a mení sa aj naša strana SMER - SD. Čelíme novým výzvam, ako je demografia, životné prostredie, digitalizácia a modernizácia. Mení sa trh práce. Slovensko má za sebou 27. ročný úspešný príbeh. Prichádzajú však nové výzvy, ktoré nemajú charakter veľkých tém akými boli vstup do EÚ a NATO, prijatie eura  a vstup do Schengenu, ale zásadne ovplyvnia, či úspešný príbeh Slovenska bude pokračovať aj ďalej. Či zostaneme krajinou, ktorá úspešne drží krok so svetom, alebo sa prepadneme do stagnácie a postupného úpadku. Takýchto príkladov je vo svete veľa.


- Zodpovedná zmena sa opiera predovšetkým o zmenu myslenia, postaveného na odbornosti, politickej stabilite, predvídateľnosti rozhodnutí, na dátach a faktoch a ich reálnej vykonateľnosti. Ide o zodpovedné dosahovanie výsledkov pre ľudí. Budovanie politického konsenzu na zásadných politických otázkach štátu. Budovanie sociálneho štátu a približovanie životnej úrovne k vyspelým sociálne orientovaným ekonomikám. Chceme zjednotené Slovensko, odmietame delenie na starých a nových, na dobrých a zlých. Iba zjednotená krajina sa v histórii posunula vpred. Odmietame nezodpovedné experimenty so spoločnosťou, jej vnútorný hodnotový rozvrat a vystavenie bezpečnostným hrozbám súčasného globálneho sveta.