Facebook

 

Splnené! Doručené!

 

Dnes je Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a my vzdávame úctu našim osloboditeľom od fašizmu

 

Dnes je Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a my vzdávame úctu našim osloboditeľom od fašizmu

 

Učiteľ - odovzdáva svoje znalosti novej generácii a tvorí dôležitú súčasť života každého z nás

 

Učiteľ - odovzdáva svoje znalosti novej generácii a tvorí dôležitú súčasť života každého z nás

 

Už sme si zvykli, že táto vláda je nekompetentná

 

Už sme si zvykli, že táto vláda je nekompetentná

 

Vyhnali do ulíc odborárov, fitnescentrá, cestovný ruch, športovcov...

 

Vyhnali do ulíc odborárov, fitnescentrá, cestovný ruch, športovcov...