Facebook

 

SENIORI SI ZASLÚŽIA ÚCTU PO CELÝ ROK

 

SENIORI SI ZASLÚŽIA ÚCTU PO CELÝ ROK

 

NOVÁ ENERGIA, STABILITA, ZODPOVEDNOSŤ A NAJMÄ SILNÝ SOCIÁLNY PRÍSTUP

27.11.2019 Facebook
 

SME ODHODLANÍ POKRAČOVAŤ V ROZVOJI VIDIEKA AJ V ROKU 2020

 

SME ODHODLANÍ POKRAČOVAŤ V ROZVOJI VIDIEKA AJ V ROKU 2020

 

BUDOVANIE A OCHRANA SOCIÁLNEHO ŠTÁTU BUDE VŽDY NAŠOU PRIORITOU

 

BUDOVANIE A OCHRANA SOCIÁLNEHO ŠTÁTU BUDE VŽDY NAŠOU PRIORITOU

 

AK CHCEME BUDOVAŤ ÚSPEŠNÝ OBRAZ NAŠEJ KRAJINY VO SVETE, NESMIEME OBCHÁDZAŤ HLAVNÉ MESTO

 

AK CHCEME BUDOVAŤ ÚSPEŠNÝ OBRAZ NAŠEJ KRAJINY VO SVETE, NESMIEME OBCHÁDZAŤ HLAVNÉ MESTO