Facebook

 

Opatrenia, ktoré sa dotýkajú života všetkých občanov, musia byť výsledkom celospoločenskej dohody

 

Opatrenia, ktoré sa dotýkajú života všetkých občanov, musia byť výsledkom celospoločenskej dohody

 

Vážený pán premiér, mám 15 otázok k tej vašej slávnej tlačovke

 

Vážený pán premiér, mám 15 otázok k tej vašej slávnej tlačovke

 

Mesiac úcty k starším v znamení škrtov

 

Mesiac úcty k starším v znamení škrtov

 

Mesiac úcty k starším je iný ako po minulé roky

 

Mesiac úcty k starším je iný ako po minulé roky

 

Strach ľudí na Slovensku narastá!