Facebook

 

Je nepravdepodobné, že dvoj či trojtýždňové radikálne obmedzenie pohybu občanov by prinieslo trvalo udržateľný očakávaný výsledok

 

Je nepravdepodobné, že dvoj či trojtýždňové radikálne obmedzenie pohybu občanov by prinieslo trvalo udržateľný očakávaný výsledok

 

Repatriácia nie je zastavená!

 

Repatriácia nie je zastavená!

 

Aj Vám sa zdá, že prvý apríl začal tento rok už o mesiac skôr a nevieme kedy skončí ??

 

Aj Vám sa zdá, že prvý apríl začal tento rok už o mesiac skôr a nevieme kedy skončí ??

 

Keď ide slovensko svetu príkladom

 

Keď ide slovensko svetu príkladom

 

Zmeny v zákonníku práce proti zamestnancom